Trainen met robotchirurgie

0
653

Artsen en arts-assistenten in opleiding kunnen in Franciscus Gasthuis trainen met door de aanschaf van de Skills Simulator. Op maandag 29 augustus is deze tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel in gebruik genomen. Dankzij de bijdrage van Stichting Coolsingel, Bouhuisen Groep Projectontwikkeling, Intuitive Surgical en de Vrienden van het Franciscus Vriendenfonds is de simulator mogelijk gemaakt.

In Franciscus Gasthuis wordt bij urologische kijkoperaties gebruik gemaakt van de Da Vinci Robot. Dit is een operatierobot die niet zelfstandig handelt, maar wordt aangestuurd door een arts. Door de aanschaf van de Skills Simulator kunnen arts-assistenten in opleiding en urologen worden getraind om met de Da Vinci Robot kijkoperaties uit te voeren. De Vries uroloog: ‘Door procedures en robotchirurgie zonder patiënt te oefenen in een gecontroleerde omgeving, kunnen vaardigheden worden onderhouden en vergroot. Dit komt de patiëntveiligheid ten goede. Ook herstellen patiënten sneller en is de kans op medisch succes groter’.

Da Vinci Robot

De Da Vinci Robot kun je zien als een verlengstuk van de operateur, een hulpmiddel dat hem ondersteunt bij lastige en zware operaties. De uroloog zit met zijn hoofd en handen in een kleine ruimte. Zijn vingers zijn via een computer verbonden met de operatie-instrumenten, die via kleine sneetjes in het lichaam van de patiënt zijn ingebracht. Door zijn vingers te bewegen, kunnen de instrumenten op afstand worden bestuurd. De robot verkleint de bewegingen, waardoor preciezer kan worden gewerkt. Dat is juist bij urologische operaties belangrijk, omdat het te opereren gebied zeer klein is. Daarnaast zijn de voorheen moeizaam bereikbare plekken met de robot gemakkelijker te bereiken.

Opleiden en trainen

De Skills Simulator voor de Da Vinci Robot vormt een logische, nodige en welkome aanvulling op het opleidingsaanbod in Franciscus Gasthuis. Van Leeuwen, arts-assistent in opleiding: ‘De operaties die met de Da Vinci Robot worden uitgevoerd, zijn complexe operaties. De robot wordt gebruikt om deze operaties nauwkeuriger uit te voeren. Het is dan wel essentieel dat je goed getraind bent, voordat je begint aan deze complexe chirurgie. De Skills Simulator is essentieel voor mijn opleiding’.

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)

Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland veel aandacht voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie. Het levert een belangrijke bijdrage aan zorgverbetering en kennisvergroting van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers in het topklinische ziekenhuis (STZ). Daarnaast dragen innovaties bij aan de efficiëntie van hooggespecialiseerde zorg.

Bron: SFG