Beter meten van vernauwde bloedvatsplitsingen

0
424

Maik Grundeken: ‘Percutaneous Coronary Interventions of Bifurcation Lesions’
Door vernauwingen van de kransslagvaten ontstaan de zogenoemde ischemische hartziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak wereldwijd. Er stroomt dan onvoldoende bloed naar de hartspier, waardoor het hart een zuurstoftekort krijgt en een hartinfarct kan optreden. De vernauwingen in de belangrijke vaten bij het hart zijn het gevolg van aderverkalking. De chirurg kan dit behandelden door patiënten te dotteren. Daarbij rekt bij de vaten met vernauwingen op met een ballon en plaatst meestal een stent om het vat open te houden.

Uit het promotieonderzoek van Grundeken blijkt dat bij een bepaalde vorm van deze ziekte de huidige manier om de vernauwingen te meten niet accuraat en bovendien niet reproduceerbaar is. Dit doet zich voor als de vernauwing zit op de plek waar het kranslagvat zich splitst in twee kleinere aftakkingen. Dit heet een bifurcatielaesie. Dit soort vernauwingen ter hoogte van de vaatsplitsingen gaan samen met meer complicaties. Ook hebben de patiënten een slechtere uitkomst dan de patiënten bij wie de vernauwing in een “recht” stuk van het kransslagvat zit.

Subgroep van kransslagvatvernauwingen

Grundeken biedt met dit onderzoek inzicht in de diagnostiek en behandeling van deze complexe subgroep van kransslagvatvernauwingen. Hij heeft een andere, betrouwbare manier ontwikkeld om vernauwingen bij vaatsplitsingen te meten. Ook heeft hij aangetoond dat een gevorkte stent veilig was in gebruik. Met deze kennis kunnen patie?nten met soortgelijke vernauwingen beter worden behandeld.

Promotores: prof. dr. P.W.J.C. Serruys en prof. dr. R.J. de Winter

Co-promotores: prof. dr. J.G.P. Tijssen en dr. J.J. Wykrzykowska

Bron: AMC