Zorg voor kinderen met kanker in Radboudumc veilig

0
1766

Vanavond (28 september 2016) besteedt Meldpunt Max onder andere aandacht aan kinderoncologie in het Radboudumc. Vooruitlopend daarop zijn er vandaag diverse publicaties in de media . We kunnen ons voorstellen dat patiënten en ouders van patiënten naar aanleiding hiervan vragen hebben over de kwaliteit en veiligheid van kinderoncologie in het Radboudumc. Daarom geven we hier, vooruitlopend op de uitzending waarvan we de exacte inhoud nog niet kennen, alvast de volgende informatie.

Het Radboudumc behandelt al jaren kinderen met kanker. Daarbij staat de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van zorg voorop. Het Radboudumc werkt, net als drie andere universitaire medische centra (umc’s), sinds eind 2014 samen met het Prinses Máxima Centrum (PMC) en de zorgverzekeraars aan concentratie van kinderoncologische zorg in Utrecht. Het PMC zal naar verwachting in mei 2018 volledig in gebruik zijn. De concentratie van kinderoncologische zorg in Utrecht heeft aanleiding gegeven tot het vertrek van personeelsleden, zowel artsen, verpleegkundigen als paramedici. Dit is in het verleden aanleiding geweest voor een opnamestop, maar op dit moment is de personele capaciteit voldoende om op een verantwoorde wijze zorg aan kinderen met kanker te verlenen. Zowel het SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) als de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker) bevestigen dit.

In de uitzending van MeldpuntMax wordt ingegaan op de ziektegeschiedenis van een jonge patiënt die in het Radboudumc behandeld werd voor acute leukemie en aan de gevolgen van een ernstige schimmelinfectie is overleden. Het Radboudumc betreurt het overlijden van deze patiënt zeer. We vinden het verschrikkelijk wat de familie van deze patiënt heeft meegemaakt. We hebben met de familie meerdere gesprekken gevoerd over het verloop van de behandeling, waarbij we onze welgemeende verontschuldigingen hebben aangeboden over zaken die niet goed verlopen zijn.

Het Radboudumc heeft deze casus als mogelijke calamiteit gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Er heeft vervolgens een calamiteitenanalyse plaatsgevonden, waarbij tot in detail alle gevolgde procedures zijn doorgenomen. Hieruit zijn conclusies getrokken en verbetermaatregelen voorgesteld, die inmiddels allemaal zijn doorgevoerd. Een van de verbetermaatregelen betreft het te volgen beleid ten aanzien van het behandelen van mogelijke schimmelinfecties, een veelvoorkomende en beduchte complicatie van de chemotherapie. Het rapport hierover is aan de IGZ verstuurd en ook aan de familie van de patiënt ter beschikking gesteld. De IGZ heeft het calamiteitenrapport van het Radboudumc beoordeeld en geconcludeerd dat deze calamiteit goed is onderzocht en heeft de melding afgesloten.

Ouders en patiënten kinderoncologie die nog vragen hebben kunnen bellen met 06 21198032

Media kunnen contact opnemen met persvoorlichting: 024 -3667378, buiten kantooruren 06 51291446.

Bron: Radboudumc