Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel uitwisseling medische persoonsgegevens

0
1500

Op 27 september behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’. Het voorstel schept aanvullende randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een elektronische uitwisselingssysteem door zorgaanbieders. De stemming over het wetsvoorstel en de ingediende moties vindt plaats op 4 oktober.

Het Rathenau Instituut organiseerde in 2015 op verzoek van de Eerste Kamer een bijeenkomst met deskundigen en vertegenwoordigers van beroepsgroepen en maatschappelijke organisaties over de stand van zaken rond de elektronische gegevensverwerking en gegevensuitwisseling in de zorg. Het Rathenau Instituut publiceerde daarvoor een startnotitie.

In het onderzoek ‘De meetbare mens‘ zette het Rathenau Instituut aandachtspunten op een rij voor het veilig omgaan met data. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt welke knelpunten er zijn. De hoofdboodschap is dat er veel verandert door digitalisering, maar dat de maatschappij niet lijdzaam hoeft af te wachten. Te denken valt bijvoorbeeld aan privacy by design.

Bron: Rathenau instituut