Nog 3 dagen om afbraak medische privacy te stoppen

Dinsdag 4 oktober 2016 stemt de Eerste Kamer over wet 33.509, waarmee de uitwisseling van medische gegevens volledig buiten het zicht van patiënt en arts kan plaatsvinden. Als de Eerste Kamer instemt met deze nieuwe EPD-wet, kunnen zorgverzekeraars zonder vooraf toestemming van de patient in een Medisch dossier van iemand neuzen. Zij hoeven pas nadien en binnen drie maanden te melden dat ze een medisch dossier van iemand bezocht hebben.

Nieuwe EPD-wet maakt einde van medisch geheim en privacy patiënt

Dinsdag behandeld de Eerste Kamer deze nieuwe EPD-wet. Onder de noemer “eigen regie” heeft de minister de ‘wet cliëntenrechten in de zorg’ bedacht. Deze wet zou Nederlanders meer zeggenschap over hun gegevens moeten geven, maar niets is minder waar.

Door alle rookgordijnen heen lijkt deze nieuwe EPD-wet verdomd veel op de in 2011 verworpen wet-EPD. Door de grootschalige gecentraliseerde registratie van de toegang tot alle medische dossiers van iedereen, artsen en patiënten, hebben we geen zicht meer op wie die gegevens in de toekomst wellicht kan opvragen. Waardoot een definitief einde zal komen aan het medisch beroepsgeheim. Het wordt straks mogelijk om dossiers met een eenmalige toestemming te delen met duizenden zorgverleners. Ook biedt de wet derde partijen de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de arts medische dossiers op te eisen bij patiënten.

De campagne Specifieke Toestemming verzoekt de Eerste Kamer in een brief met klem om het wetsvoorstel niet aan te nemen. De wet wordt door de minister geframed alsof deze patiënten meer zeggenschap zou bieden. In de praktijk maakt de wet de patiënt alleen maar kwetsbaarder, zo stelt de campagne. Door de patiënt zelf verantwoordelijk te maken  voor de afscherming van zijn medisch dossier, verliest deze de wettelijke bescherming die het beroepsgeheim van de zorgverlener biedt.

Patiënt zelf verantwoordelijk voor bescherming gegevens

De patiënt wordt met dit wetsvoorstel een enorme verantwoordelijkheid en deskundigheid toegedicht als het gaat om de afscherming van diens eigen medische dossier – een onverantwoorde verantwoordelijkheid zonder noodzaak, zo schrijft Specifieke Toestemming. De minister spreekt in haar verdediging van de wet veelvuldig van “zeggenschap voor de patiënt”, maar deze heeft volgens de campagnevoerders geen betekenis. En het door de minister voorgestelde digitale inzagerecht heeft een volkomen gebrek aan privacywaarborgen; de nieuwe wet regelt niet hoe patiënten tegen oneigenlijke verzoeken moeten worden beschermd.

Burgers wordt opgeroepen een voorbeeldbrief aan leden van de Eerste Kamer te sturen via www.specifieketoestemming.nl/campagne-mail-uw-eerste-kamerlid. De Senaat houdt aanstaande dinsdag de waarschijnlijk laatste behandeling van de wet, die grote gevolgen heeft voor het medische beroepsgeheim en privacy van patiënten

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen