Isala meldt datalek in verband met gestolen privé laptop coassistent

Isala heeft melding gedaan van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat een laptop van een coassistent is gestolen. Op deze laptop staat een spreadsheet met gegevens van 504 patiënten die onder behandeling zijn van de afdeling Plastische chirurgie. De gegevens betreffen patiëntnamen, patiëntnummers, geboortedata en enkele relevante medische gegevens over het carpaal tunnel syndroom. De laptop is nog niet teruggevonden. De coassistent heeft aangifte gedaan bij de politie, omdat het om een privé-laptop gaat.

Privé-laptop

Isala betreurt dit incident ten zeerste, omdat het volgens het privacy- en informatiebeleid van Isala niet is toegestaan deze informatie op een privé-apparaat te plaatsen. De patiënten die het betreft zijn door Isala ingelicht met een brief waarin excuses zijn aangeboden en zij kunnen contact opnemen via een speciaal informatienummer. Isala doet nader onderzoek om te leren van dit incident en te voorkomen dat dit weer gebeurt. Dit past bij onze cultuur om incidenten veilig te kunnen melden en verbetermaatregelen te treffen. Afhankelijk van de bevindingen worden aanvullende maatregelen getroffen. Daarnaast is nogmaals het privacy- en informatiebeleid van Isala onder de aandacht gebracht van de medewerkers en er met klem op gewezen dat privacygevoelige informatie nooit gedeeld mag worden via privé-apparatuur.

Vragen?

De patiënten die het betreft zijn dus in beeld en hebben van Isala een brief ontvangen. Mocht u toch vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u deze indienen met het vragenformulier. Uw vraag wordt zo snel mogelijk afgehandeld.

Bron: Isala

 

Recente artikelen