Met betere hygiëne in ziekenhuizen kan sterfte door infecties reduceren

Array

Uit een studie van het European Centre for Disease Prevention and Control in Zweden blijkt dat maar liefst één op de twintig Europeanen na een ziekenhuisopname een infectie oploopt. De Zweedse onderzoekers bestudeerde de gegevens van bijna 1200 ziekenhuizen in heel Europa. In 2011 kregen in totaal ruim 2,5 miljoen ziekenhuispatiënten een infectie. Naar schatting 90.000 mensen stierven daaraan.

In 2015 en 2012 schreef MedicalFacts als eens over post operatieve ontstekingen en mogelijke oplossingen. Want ook ziekenhuizen in Nederland schieten nog ernstig tekort bij het terugdringen van wondinfecties in de operatiekamer. Postoperatieve wondinfecties (powi’s) zijn infecties die in de operatiekamer ontstaan. De Zweedse studie heeft de overlijdensgevallen nu beter in kaart gebracht. Onderzoeksleider Cassini schat dat een derde van de infecties te voorkomen is door betere algemene hygiëne en opsporing van infecties. In de meeste gevallen kregen patiënten een blaasontsteking, een wonsontsteking of een longontsteking.

Veiligheidsprotocol

Alle ziekenhuizen in Nederland moeten volgens een bepaald veiligheidsprotocol werken, maar in slechts een paar ziekenhuizen is werk gemaakt van de aanpak van wondinfecties. Daar komen deze infecties inmiddels veel minder voor. De belangrijkste reden voor het niet navolgen van de regels is de intrinsieke motivatie bij veel artsen, verpleegkundigen en bestuurders zijn die de noodzaak ervan niet inzien. Maar volgens experts is dat niet het enige. MedicalFacts sprak met een CSSD / Sterile Reprocessing Specialiste voor  invasief medisch instrumentarium Nancy Steenbakkers van Z-projects. Zij pleit voor betere reiniging van medisch instrumentarium door middel van ultrasoon technieken.

“De huidige reinigingsmachines voor chirurgische instrumenten reinigen niet afdoende, zo blijkt uit manuele en visuele controle van het instrumentarium. 10 tot 15 % van het medisch instrumenten vuil na de reiniging na visuele en manuele controle. Mocht men microscopische controle doen, dan ligt dit percentage nog hoger. Niet schoon is niet steriel en heeft ook als gevolg kruisbesmetting bij chirurgische ingrepen. Een intensieve reiniging is nodig maar vaak zijn de plaatsen waar het vuil zit niet te bereiken zoals bij MICC en Lumina”.

Schoon onvoldoende gedefinieerd

In de medische wereld is schoon niet zo duidelijk gedefinieerd, in de industrie is die definitie genormeerd; schoon is ook echt schoon.  De een professionele Ultrasoonreinigingsmachine is sinds kort beschikbaar en geeft een valideerbaar en reproduceerbaar reinigingsresultaat. Instrumentarium dat is gereinigd in de ST-1 heeft een reinheidsgraad met een vervuiling van minder dan 1 micron. Dat is reinigen naar een steriele graad, zo vertelt Nancy. Ongekend in de medische wereld. En dat alles met minder personeel, betere logistiek, energiezuinig en vooral een vooraf gedefinieerd schoon resultaat.

Ultrasoon reinigen

Onder ultrasoon verstaat men frequenties welke in het algemeen boven de menselijke gehoorgrens van ca. 18 kHz liggen. De frequenties die in het algemeen worden gebruikt voor ultrasoon reinigen, liggen tussen 20 kHz en 200 mHz. Hoge frequenties worden met name gebruikt voor precisiereiniging en/of indien het de reiniging betreft van zeer delicate onderdelen zoals medisch instrumentarium. Ultrasoon energie zorgt voor een reiniging tot diep in de porien en lumina, zonder te krassen, te borstelen of schrapen.

Ultrasoon hoe werkt dat?
Het principe van ultrasoon reinigen is gebaseerd op de voortplanting van geluid door een geleidend medium. Bij niet-samendrukbare media, die gebruik kunnen worden voor de reiniging van medisch instrumentarium, zoals water, is continue overdracht van geluidsgolven als de amplitude (geluidssterkte) relatief laag is. Als de amplitude toeneemt, ontstaat er een negatieve druk in de gebieden van verspreiding die de vloeistof”breekt”, waardoor er waterstofbelletjes ontstaan. Dit verschijnsel noemen we ook wel cavitatie. Komt het cavitatiebelletje vervolgens in een compressie van een geluidsgolf terecht, dan begint deze onder invloed van de positieve druk te trillen. Het belletje zal vervolgens groeien tot een onstabiele afmeting. Het belletje zal in de vervolgfase uiteindelijk imploderen wat resulteert in cavitatie.
Deze implosies veroorzaken microstromingen in de reinigingsvloeistof. Het imploderen van tienduizenden cavitatiebelletjes en de daarmee gepaard gaande microstromingen in een door hoogfrequente geluidsgolven geactiveerde reinigingsvloeistof, geeft uiteindelijk het effect dat “ultrasoon” wordt genoemd.
Het maximaliseren van het ultrasoon reinigingsproces

De effectiviteit van het ultrasoon reinigingsproces is afhankelijk van een aantal proces-parameters. Dit zijn naast de keuze van frequentie onder andere tijd, temperatuur, kracht en reinigingsmiddel. Voor een effectief cavitatie proces dient de hoeveelheid gas in de reinigingsvloeistof minimaal te zijn.

Bron: MedicalFacts

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen