Screening op hepatitis B en C bij risicogroepen

0
1150

Het opsporen van mensen die chronisch geïnfecteerd zijn met het hepatitis B- of het hepatitis C-virus kan het beste worden beperkt tot specifieke risicogroepen. Dit adviseert de Gezondheidsraad aan de minister van VWS. Een algemeen bevolkingsonderzoek vindt de raad niet aangewezen. Daarvoor komen chronische hepatitis B en C te weinig voor.

Prikaccidenten

Mensen kunnen besmet raken met het hepatitis B- of C-virus via bloed-bloedcontact, bijvoorbeeld in situaties waarbij verplegend personeel zich verwondt aan een gebruikte injectienaald (prikaccidenten). Beide virussen kunnen ook worden overgedragen van moeder op kind, rond of tijdens de bevalling. Besmetting is daarnaast mogelijk via seksueel contact; dit geldt in het bijzonder voor het hepatitis B-virus. Maar ook seksuele overdracht van hepatitis C komt voor, voornamelijk bij hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen. Beide virussen kunnen op termijn ernstige aandoeningen veroorzaken, zoals levercirrose of leverkanker.

Verhoogd risico

De Gezondheidsraad vindt dat specifieke aandacht nodig is voor diegenen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te zijn met het hepatitis B- of C-virus. Dit geldt voor mensen die (ooit) regelmatig drugs hebben geïnjecteerd, voor hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen, voor eerstegeneratiemigranten uit landen waar hepatitis B of C vaker voorkomt dan hier, en voor bepaalde groepen werknemers in de gezondheidszorg. Deze mensen moeten worden opgespoord via huisartsen, bedrijfs- en behandelend artsen, instellingen voor verslavingszorg en penitentiaire inrichtingen. Daarna kan screening op de beide virussen worden aangeboden. Daarnaast kunnen voor de opsporing van hepatitis B gerichte screeningprogramma’s nodig zijn in plaatsen of regio’s waar relatief veel eerstegeneratie- migranten wonen uit landen waar hepatitis B vaker voorkomt.

Screening hepatitis B- of C-virus asielzoekers

Ook aan asielzoekers uit landen waar hepatitis B of C vaak voorkomt, dient tijdens de toelatingsprocedure screening op het hepatitis B- of C-virus te worden aangeboden. Voorwaarde daarbij is wel dat asielzoekers bij wie een chronische hepatitis B- of C-infectie wordt vastgesteld, net als ieder ander, zorg en behandeling krijgen aangeboden volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Grootschalig bevolkingsonderzoek

Grootschalig bevolkingsonderzoek naar chronische hepatitis B- en C-infecties vindt de Gezondheidsraad niet nodig, omdat het probleem maar weinig voorkomt in Nederland: slechts 0,1 tot 0,4 procent van de bevolking is met e?e?n van beide virussen chronisch gei?nfecteerd. Van deze ‘dragers’ zal bovendien 80 procent niet ziek worden. Een algemeen bevolkingsonderzoek zou dus nauwelijks extra gezondheidswinst opleveren.

De publicatie Screening van risicogroepen op hepatitis B en C (nr. 2016/16) is te downloaden van www.gr.nl.

Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.51 MB)

Samenvatting
(PDF, 63.58 KB)

Adviesaanvraag
(PDF, 49.38 KB)

Status

Gepubliceerd, 1 november 2016

Opdrachtgever

VWS

Bron: Gezondheidsraad. Screening van risicogroepen op hepatitis B en C. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016; publicatienr. 2016/16. ISBN 978-94-6281-091-4