Twee bijeenkomsten over chronische longziekten

0
672
Met als thema’s: omgaan met en revalidatie bij longziekten

Chronische longziekten komen veel voor. In Nederland hebben alleen al circa 600.000 mensen COPD, de meest bekende aandoening. Als longpatiënt weet u hoeveel impact een chronische longziekte heeft. Maar hoe kunt u het beste met uw ziekte omgaan? En hoe blijft uw conditie zo optimaal mogelijk? Hierover meer op maandag 21 november tijdens twee bijeenkomsten met longverpleegkundigen van Máxima Medisch Centrum.

Middag: longrevalidatie

Longverpleegkundige Karin van Mierlo geeft in Eindhoven een presentatie over de mogelijkheden van longrevalidatie. Na longrevalidatie bent u beter in staat om uw gezondheid op peil te houden. Een opname in het ziekenhuis is hierdoor minder vaak nodig. Longrevalidatie wordt binnen Máxima Medisch Centrum aangeboden door Flow, centrum voor fitheid, leefstijl, ontwikkeling en wetenschap. Naast longrevalidatie biedt Flow nog meer innovatieve programma’s voor mensen met een chronische aandoening. Meer informatie hierover vindt u op flow.mmc.nl.

De middag is met name bedoeld voor longpatiënten, die binnenkort gaan revalideren, en longpatiënten, die al eens een revalidatietraject hebben doorlopen en hun ervaringen willen delen. De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door Longpunt Eindhoven, een initiatief van het Longfonds, Máxima Medisch Centrum, het Catharina Ziekenhuis en PoZoB.

De bijeenkomst vindt plaats in Máxima Medisch Centrum aan de Dominee Theodor Fliednerstraat 1 in Eindhoven. Het programma duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom. De toegang is gratis. Informatie over deze bijeenkomst kunt u verkrijgen bij mevrouw R. Dost, telefoonnummer (040) 843 53 07. Wij ontvangen uw aanmelding graag via eindhoven@longpunt.longfonds.nl of eerder genoemd telefoonnummer.

Avond: leven met een chronische longziekte

‘s Avonds geeft longverpleegkundige Natalie Vorstenbosch een presentatie in Den Eijkholt, Kapellerweg 3 in Luyksgestel. Zij gaat in op wat een chronische (long)ziekte met u doet en wat u zelf kunt doen om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan. Ook vertelt zij wat de hulpverlener voor u kan betekenen. Deze bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de KBO en Vrouwen van Nu met ondersteuning van Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland.

Partners, familieleden en zorgverleners zijn bij beide lezingen ook van harte welkom. Meer informatie vindt u op www.mmc.nl/agenda.

Bron: MMC