Grote vooruitgang implantatenregister door scannende orthopedisch chirurg

0
611
Gereduceerde registratielast door implementatie van barcodescanning

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) registreert sinds vandaag orthopedische implantaten door het scannen van GS1 barcodes. Met een eenvoudige barcodescan wordt de productinformatie automatisch in het register verwerkt. De LROI en de ziekenhuizen zien de scannende orthopedisch chirurg als een grote stap voorwaarts.

De chirurgen scannen producten met geaccepteerde internationale standaarden en hoeven de informatie niet langer handmatig in te voeren. Deze geautomatiseerde werkwijze vermindert de administratieve lastendruk en voorkomt (type)fouten.
Met bijna 60.000 registraties per jaar is het identificeren van een prothese een belangrijke randvoorwaarde. Inmiddels zijn 290.000 heupprothesen en 225.000 knieprothesen in het register opgenomen. Het zorgt voor inzicht in de kwaliteit van orthopedische zorg en voor een volledige traceerbaarheid van geïmplanteerde prothesen.
Versterking traceerbaarheid
De gegevens van medische hulpmiddelen/implantaten worden in het kwaliteitsregister van de LROI geladen. Als er een calamiteit plaatsvindt, kan 100% van de geregistreerde prothesen herleid worden naar de patiënt. De ziekenhuizen die de prothese hebben geplaatst, kunnen op het moment van een recall op de hoogte worden gesteld en zo nodig de patiënten terugroepen.
Esther Peelen, sectormanager ziekenhuizen GS1 Nederland:
“Het handmatig overnemen van informatie, zoals productidentificatie en lotnummer, is erg foutgevoelig. De fabrikant brengt deze informatie op de verpakking aan in tekstvorm en in een barcode. Het medisch personeel legt deze informatie nu met één simpele scan vast bij de patiënt. Dit zorgt voor transparantie en hierdoor voor een enorme verhoging van de patiëntveiligheid.”
Wapenen tegen groeiende stroom patiënten
Met behulp van het register wil de zorgsector zich wapenen tegen de groeiende stroom patiënten. Doordat mensen steeds langer leven, zal er steeds meer behoefte aan bijvoorbeeld nieuwe heupen en knieën ontstaan.
Geke Denissen, manager LROI: “De groeiende vraag naar orthopedische zorg vraagt om een kwalitatief betrouwbare gegevensbron. Dit kan alleen maar als zorgprofessionals honderd procent kunnen vertrouwen op informatie die is geregistreerd. Met één druk op de knop kan een orthopedisch chirurg informatie over een implantaat in een patiënt opvragen.”
Bron: Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) en GS1 Nederland