Mensen die overlast ervaren door houtrook worden onvoldoende beschermd

Na het Longfonds en GGD’s is er ook bij De Monitor van KRO/NCRV aandacht voor de hinderlijke en schadelijke gevolgen van rookoverlast door houtstook. Zij openen het dossier Rookoverlast. Houtstook heeft een “groen” imago maar houtstook is milieuonvriendelijk en ongezond. Houtkachels stoten namelijk bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland, blijkt uit cijfers van emissieregistratie.nl. Mensen die overlast ervaren door houtrook worden dan ook onvoldoende beschermd,  Meer maatregelen door de overheid zijn daarom geboden, aldus alle GGD’en in Nederland.

Maatschappelijk vormt houtstook in houtkachels, vuurkorven, enzovoorts een bron van irritatie en is men er meer en meer van bewust dat houtstook gezondheidsrisico’s voor buren met zich meebrengt. Medisch milieukundigen van GGD’en spelen een rol bij het beoordelen van klachten over houtrook. Gemeenten hebben een taak in het beperken van overlast. De vereniging voor Milieuprofessionals (VVM) heeft een handreiking ‘Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast’ (“Toolkit”) opgesteld, waarin een aantal belangrijke punten staan beschreven over onder andere goed stookgedrag, betere communicatie tussen stoker en klager en het inzetten van juridische instrumenten. In deze handreiking wordt ook genoemd dat het meten van fijnstof als hulpmiddel gebruikt kan worden bij de beoordeling van houtrook. Ervaring met dit hulpmiddel was niet aanwezig bij GGD’en en gemeenten.

Fijnstof

Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Uit cijfers van de website emissieregistratie.nl blijkt namelijk dat alle houtkachels tezamen goed zijn voor bijna net zoveel fijnstof als al het wegverkeer in Nederland. Afgelopen voorjaar deden de GGD in Noord-Nederland onderzoek bij tien gezinnen met ernstige klachten over houtrook van hun buren. Bij acht van de tien gezinnen was de hoeveelheid fijnstof veel te hoog. Soms wel tien keer hoger dan de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. En dat kan gezondheidrisicio’s met zich meebrengen.

Houtkachels stoten bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland

Mensen die overlast ervaren door houtrook worden onvoldoende beschermd, blijkt uit een enquête onder alle 25 GGD’en in Nederland uitgevoerd door De Monitor. Één op de tien Nederlanders ervaart hinder van buren die een houtkachel of open haard stoken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle GGD’en in Nederland pleiten daarom voor meer maatregelen, zoals het vastleggen van een luchtkwaliteitsnorm, het stellen van strengere eisen aan houtkachels of het aanwijzen van houtstookvrije buurten.

Gemeenten kunnen nu op basis van het zelf optreden tegen houtrookoverlast, het landelijke Bouwbesluit biedt geen bescherming voor buren van houtstokers en kunnen weinig doen voor mensen die overlast door houtrook ervaren. ‘Als de schoorsteen van de stoker de juiste lengte heeft en op de juiste plek staat, dan voldoet het aan het bouwbesluit en kan je als gemeente verder niets meer doen. De VNG gaat de staatssecretaris daarom alsnog vragen om een handhaafbare beoordelingsmethoden.

Bron: De Monitor
Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen