Cardioloog Kaplan treedt toe tot Raad van Bestuur Saxenburgh Groep

0
2706

Per 1 januari 2017 is Refik Kaplan, cardioloog, benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep. Hij combineert zijn rol als bestuurder met het uitoefenen van de medische professie. Vanaf die datum heeft de Saxenburgh Groep weer een tweehoofdige Raad van Bestuur. Henri Janssen blijft voorzitter.

Kaplan (48 jaar) is sinds 1 januari 2008 werkzaam bij de Saxenburgh Groep als cardioloog. Deze werkzaamheden blijft hij gedeeltelijk uitvoeren naast zijn nieuwe functie. Dit betekent wel, dat een deel van zijn patiënten wordt overgedragen aan collega’s binnen de vakgroep cardiologie. Nadat recent twee nieuwe cardiologen zijn aangesteld, zal begin 2017 een derde nieuwe cardioloog zijn opwachting maken. Hiermee is de vakgroep voldoende op sterkte voor de toekomst.

Raad van Bestuur

Binnen de Raad van Bestuur heeft Refik Kaplan als specifiek aandachtsgebied zorginhoudelijkeg zaken voor de gehele Saxenburgh Groep. Daarnaast is hij eerste aanspreekpunt voor alle medisch specialisten binnen de organisatie. Henri Janssen blijft als voorzitter van de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van de Saxenburgh Groep.

De Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep meent met Refik Kaplan een betrokken en deskundig persoon te hebben benoemd en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol als lid van de Raad van Bestuur.

Bron: Saxenburgh Groep