Ruimte voor zorg door meerjarenafspraken Sint Maartenskliniek en Menzis

0
900

De Sint Maartenskliniek krijgt ruimte om zich nog verder te specialiseren in onder meer behandelingen voor revisies van protheses, kinderorthopedie en revalidatie bij dwarslaesie. Verzekerden van Menzis houden de komende jaren toegang tot de gespecialiseerde zorg van de Sint Maartenskliniek. Dat is het resultaat van een meerjarenovereenkomst voor de vergoeding van alle behandelingen die de Sint Maartenskliniek en Menzis hebben afgesloten.

De Sint Maartenskliniek is al 80 jaar gespecialiseerd in houding en beweging en met deze overeenkomst kunnen ook de verzekerden van Menzis de komende jaren blijven rekenen op deze gespecialiseerde zorg. De meerjarenovereenkomst gaat in vanaf 2017en duurt minimaal twee jaar. Gedurende deze periode wordt de overeenkomst geëvalueerd, met de mogelijkheid tot verlenging. Door voor meerdere jaren afspraken te maken hoeft niet elk jaar te worden onderhandeld over de (financiële) kaders. Dit geeft rust en zekerheid, waardoor ziekenhuis en verzekeraar nog beter kunnen werken aan innovatie en aan steeds betere zorg voor patiënten.

Rituximab

Voor Joris van Eijck, directeur Zorg van Menzis, heeft de overeenkomst grote toegevoegde waarde: “Menzis is blij dat zij haar klanten toegang kan bieden tot de hoogwaardige, gespecialiseerde zorg van de Sint Maartenskliniek, waar zij als ziekenhuis mee  vooroplopen. Daarnaast gaan de Sint Maartenskliniek en Menzis samen en in samenwerking met partners onderzoek doen naar nieuwe inzichten voor de kwaliteit en doelmatigheid van behandelingen.  Zoals het onderzoek naar de optimale dosis van het reumamedicijn Rituximab, dat onlangs is gestart .” Menzis heeft als doel om uiteindelijk met alle Nederlandse ziekenhuizen waardegerichte (meerjaren)contracten af te sluiten.

SMK

Bestuursvoorzitter van de Sint Maartenskliniek, Mark Van Houdenhoven is ook enthousiast over de gemaakte afspraken: “Deze overeenkomst stelt ons in staat om verder te investeren in nieuwe behandelingen en innovaties. En om deze behandelingen beter binnen bereik te brengen voor patiënten uit het hele land. Ik ben trots op het gestelde vertrouwen door Menzis.”

Bron: Sint Maartenskliniek