100 jaar vrouwelijke professoren hele jaar gevierd #westerdijk

0
764
Jet Bussemaker opent Westerdijkjaar #westerdijk

Op 10 februari 2017 is het honderd jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland werd benoemd aan de Universiteit Utrecht: Johanna Westerdijk. Ze was hoogleraar in de plantenziektekunde. De Universiteit Utrecht, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en vele andere partijen vieren dit historische moment vanaf 10 februari, 14.00 uur: het precieze tijdstip waarop Westerdijk een eeuw geleden het ambt van professor aanvaardde. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opent het Westerdijkjaar in het Academiegebouw in Utrecht.

In het Westerdijkjaar staan verschillende organisaties stil bij Westerdijks verdiensten voor de wetenschap en bij de positie van vrouwen in de wetenschap. Jet Bussemaker greep onlangs het Westerdijkjaar ook aan om universiteiten aan te sporen meer vrouwelijke hoogleraren te benoemen. Zij maakt geld vrij waarmee universiteiten in 2017 100 extra vrouwelijke hoogleraren aan kunnen stellen. De Universiteit Utrecht spant zich ook het komende jaar weer extra in om het aandeel vrouwelijke hoogleraren te vergroten, de KNAW op haar beurt selecteert in twee extra verkiezingsrondes in totaal zestien vrouwelijke topwetenschappers voor het lidmaatschap.

Johanna Westerdijk

Johanna Westerdijk was een gerespecteerd, multi-getalenteerd wetenschapper met een internationale en interdisciplinaire oriëntatie. Zij werd wereldberoemd door de ontdekking van de schimmel die de iepenziekte veroorzaakt (in het Engels nog steeds aangeduid met Dutch Elm Disease). Zij had diversiteit hoog in het vaandel; zij leidde 56 promovendi op, van wie bijna de helft vrouwen. Westerdijk was niet alleen de eerste vrouwelijke hoogleraar, maar ook de eerste directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS-KNAW). Dit instituut bezit de grootste collectie levende schimmels ter wereld, waarvoor Johanna Westerdijk de basis legde.Het hele jaar door organiseren bij het Westerdijkjaar betrokken instellingen (publieks)activiteiten om stil te staan bij honderd jaar vrouwelijk hoogleraarschap.
Foto: Johanna Westerdijk, Collectie IAV -Atria, mét bronvermelding vrij te gebruiken.

Enkele highlights:
Datum
10 februari Opening Johanna Westerdijkjaar door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opent het Westerdijkjaar in het Academiegebouw in Utrecht.
10 februari Als eerbetoon aan de indrukwekkende nalatenschap van Johanna Westerdijk verandert het CBS-KNAW zijn naam in Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, afgekort Westerdijk Instituut.
16 februari Opening van het SchimmelLAB in het Utrechts Universiteitsmuseum met activiteiten en lezingen voor kinderen.
begin maart De Universiteit Utrecht onthult een portrettengalerij van hedendaagse vrouwelijke hoogleraren in het Academiegebouw.
29 maart Het evenement Meet the Professor, waarbij honderden hoogleraren basisschoolklassen op de fiets bezoeken, ook in het teken van diversiteit, vrouwelijke hoogleraren worden speciaal in het zonnetje gezet.
mei Foodtruck met eetbare schimmels in het Utrecht Science Park
28 augustus Het Westerdijk Instituut organiseert het publiekssymposium ‘Famous Fungi’ over schimmels die wereldfaam verkregen door hun enorme impact op onze leefwereld, en over schimmelsterren in de dop. ?

?
Alle informatie en nog meer activiteiten zijn te vinden op: www.uu.nl/westerdijk.

Bron: Universiteit Utrecht