Aanwijzing voor Tandartspraktijk Van Hugten in Hilversum

0
5445

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Tandartspraktijk Van Hugten in Hilversum een aanwijzing opgelegd. Tandartspraktijk Van Hugten moet binnen twee maanden maatregelen nemen om de vastgestelde tekortkomingen te herstellen.

Wat is er aan de hand?

De inspectie heeft sinds mei 2016 een aantal inspectiebezoeken gebracht aan Tandartspraktijk Van Hugten. De inspectie zag tekortkomingen op het gebied van infectiepreventie, radiologie en op organisatorisch gebied.

Na de bezoeken en de bevindingen, zijn verbetermaatregelen opgesteld. Maar die zijn nog steeds niet goed uitgevoerd. Daarnaast zag de inspectie op enkele punten dat de zorgaanbieder zelfs achteruit was gegaan.

Waarom legt de inspectie een aanwijzing op?

De aanwijzing betekent voor de zorgaanbieder dat hij zodanige maatregelen dient te nemen dat de geconstateerde tekortkomingen binnen twee maanden zijn hersteld. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Zie ook algemene uitleg over onze maatregelen.

Met (on)aangekondigde bezoeken blijft de inspectie de voortgang nauwlettend volgen.

Bron: IGZ