Symposium over effectiviteit van toezicht

0
471

Op 17 maart 2017 vond in Rotterdam een symposium plaats over de effectiviteit van toezicht. De Erasmus Universiteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) organiseren het symposium. Aan het eind van de dag hield prof. Paul Robben zijn afscheidsrede. Hij is tot 1 april hoogleraar Effectiviteit van toezicht op de kwaliteit van zorg.

Wisselwerking wetenschap en toezicht

Veel mensen verwachten dat toezicht maatschappelijk problemen oplost. Leidt toezicht inderdaad tot betere en veiliger maatschappelijke dienstverlening en producten? En wat zijn de ongewenste gevolgen? Toezichthouders maken steeds meer gebruik van de wetenschap om een antwoord te vinden op deze vragen. Ook om hun toezicht te vernieuwen en aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Het symposium gaat over de wisselwerking tussen wetenschap en toezichtspraktijk. Het toezicht van de IGZ is daarbij de rode draad.

Leerstoel IGZ

De inspectie heeft in 2009 de bijzondere leerstoel ‘Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg’ ingesteld aan de Erasmus Universiteit. De IGZ was daarmee een van de eerste toezichthouders die zo wetenschap en praktijk met elkaar verbindt. Paul Robben van de IGZ was de eerste hoogleraar op deze bijzondere leerstoel. Hij gaat op 1 april met pensioen.

Ter gelegenheid van het symposium publiceert de IGZ een Kenniscahier. In dit boekje blikt de inspectie terug op de afgelopen 5 jaar onderzoek in de Academische Werkplaats Toezicht. Dat is een samenwerking van de IGZ met vier kennisinstituten.

Bron: IGZ