Beëindiging aanwijzing apotheek Botica Sabana op Bonaire

0
2605

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 27 maart 2017 de aanwijzing ex artikel 14 van de Wet Inspectie Biociden BES voor apotheek Botica Sabana in Kralendijk, Bonaire, beëindigd. De inspectie heeft de aanwijzing op 13 juni 2016 gegeven omdat Botica Sabana niet voldeed aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voor verantwoorde (farmaceutische) zorg. Deze randvoorwaarden betroffen de medicatiebewaking, de medicatieoverdracht en de waarneming/continuïteit van zorg.

Waarom beëindiging van de aanwijzing?

De aanwijzing is beëindigd op grond van het feit dat de inspectie bij het bezoek aan Botica Sabana op 19 januari 2017 heeft vastgesteld dat Botica Sabana – in afwachting van het nieuwe gezamenlijke Apotheek Informatie Systeem (AIS) voor alle apotheken op Bonaire – voldoende maatregelen had genomen om de risico’s voor de patiëntveiligheid afdoende te beheersen en het feit dat alle apotheken (botica’s) op Bonaire voortvarend bezig zijn met de invoering van een goed en gemeenschappelijk AIS. Hierdoor kan voor alle inwoners van Bonaire zowel een adequate medicatiebewaking als een veilige en tijdige uitwisseling van medicatiegegevens gegarandeerd worden.

Hoe nu verder?

De inspectie zal de vorderingen van de invoering van het nieuwe AIS op de voet volgen en zo nodig (opnieuw) handhavend optreden wanneer er geen verantwoorde zorg wordt geleverd en/of er onvoldoende voortgang is wat betreft de invoering van het nieuwe AIS.