Gezocht: (Ont)Regelaars

0
659

Het mes in de administratieve overlast en de bureaucratie in de zorg. Eén van de belangrijkste strijdpunten sinds het Manifest van de Bezorgde Huisarts, van ruim twee jaar geleden, werd gelanceerd. Natuurlijk is er sindsdien resultaat geboekt, maar het is tijd voor de èchte doorbraak. Rigoureus schrappen wat niet bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt en alleen behouden wat goed is. Zoals jullie weten hebben we hier ook richting LHV, NHG, VPH en Ineen al volop op ingezet.

Verbreden
Maar bureaucratie is overal in de zorg aanwezig en alle zorgprofessionals hebben er last van. Het Roer Moet Om gaat daarom in nauwe samenwerking met de VvAA, het thema van de bureaucratie verbreden naar andere delen van de zorg. Om de regeldruk echt minder te laten worden voor iedereen,  zal het in samenhang moeten. Zodat we met elkaar maximale druk kunnen zetten op alle partijen die blijven steken in het traditionele denken over kwaliteit en verantwoorden.

‘(Ont)Regel de Zorg’
Hoe pakken we dit aan? Onder het motto ‘(Ont)Regel de Zorg’ komt het Roer Moet Om samen met de VvAA in actie. We richten een denktank op, bestaande uit tien  mensen met verschillende achtergronden in de zorg. Daadkrachtige, creatieve en enthousiaste kandidaten die bijna of onlangs zijn afgestudeerd. De tien talenten ontvangen een vergoeding voor hun inzet en worden begeleid door De Argumentenfabriek. Zij gaan komend halfjaar de onzinnige zorg en regelgeving in kaart brengen en zo krijgen we inzicht in de hoeveelheid tijd die zorgprofessionals kwijt zijn aan administratie. Hoe dat ten koste gaat van de tijd voor patiëntenzorg en wat het doet op de werkmotivatie van zorgverleners. De denktank komt vervolgens met voorstellen welke onzinnige regelgeving kan worden geschrapt.
We zijn al gestart met werving; afgelopen donderdag 8 juni is de bijgesloten paginagrote advertentie verschenen in NRC en NRC Next. Voor de werving van zo’n topclub hebben we alle oren en ogen nodig. Ook die van jullie. Daarom bij deze een oproep aan jullie allen: geef de advertentie en de boodschap door binnen je netwerk en enthousiasmeer jonge, dynamische collega’s om mee te doen! Meer informatie

Niet met energie alleen…
HRMO is nu ruim twee jaar actief om de huisartsenzorg te herijken op haar kernwaarden. Een spontaan ontstane en nog altijd geheel onafhankelijke beweging, namens  8000 huisartsen, die vele anderen werkzaam in de zorg heeft geïnspireerd. Dat geeft ons, als 15 leden van het actiecomité, de overtuiging en energie om dit werk belangeloos te blijven doen.
Maar met alleen energie redden we het niet helemaal: af en toe vragen we jullie om een bescheiden financiële bijdrage ten behoeve van onze communicatie- en webkosten. Met de bodem van de kas in zicht, vragen we van jullie een donatie om onze acties voort te zetten.


Voor iedereen die het roer om wil in de zorg:
het HRMO-rekeningnummer staat open.

Donaties kunnen overgemaakt worden naar:
NL62RABO 0303845813 ten name van Bots e/o Hendriks.

Bron: Het roer moet om