Financiering voor onderzoek Complexity in Health & Nutrition

0
658
Vier consortia aan de slag binnen Complexity in Health & Nutrition

Op 8 juni heeft het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen vier aanvragen toegekend binnen het onderzoeksprogramma Complexity in Health & Nutrition. Barbara Bakker, Theo de Kok, Natal van Riel en Jacco Wallinga gaan aan de slag met hun onderzoeksprojecten naar de werking van complexe systemen op het gebied van gezondheid en voeding. In totaal zijn er binnen het programma 15 vooraanmeldingen ingediend, waarna uiteindelijk 7 volledige aanvragen volgden.

Het  menselijk lichaam is een complex systeem, dat voor uitdagingen staat door veranderingen als veroudering en interactie met zijn omgeving zoals inname van voeding. Tal van factoren spelen een rol bij het al dan niet gezond zijn en blijven van je lichaam. Hoe krijg je daar met voeding grip op? Hoe zorg je ervoor dat je lichaamsprocessen en -systemen robuust en flexibel zijn zodat je gezond blijft en ziek worden voorkomt? Om deze vragen te kunnen beantwoorden gaan vier consortia onderzoek doen naar de werking van complexe systemen op het gebied van gezondheid en voeding.

Voedsel-bio-psycho-sociale systemen

Het doel van deze Complexity in Health & Nutrition call is om innovatief, transdisciplinair onderzoek te stimuleren dat leidt tot radicale ideeën voor complexe interacties tussen voedsel-bio-psycho-sociale systemen die van belang zijn voor persoonlijke gezondheid, en dat bijdraagt aan de theorievorming op, en vernieuwing van het gebied van complexe systemen. Daarnaast dragen deze onderzoeksvoorstellen ook bij aan het bredere doel van het Grip on Complexity initiatief: het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking en het bijeen brengen van een gemeenschap van onderzoekers en gebruikers op het gebied van complexe systemen. In de onderzoeksprojecten werken wetenschappers, bedrijven en andere partijen in gezondheid en voeding samen zodat onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten.

Het budget voor dit programma is een miljoen euro (M€ 1,0) en is beschikbaar gesteld door het voormalig NWO-gebied Exacte Wetenschappen. De volgende onderzoeksprojecten zijn toegekend (alfabetisch  op achternaam):

Multiscale modelling of state transitions in the host-microbiome-brain network
Prof. dr. B.M. (Barbara) Bakker – UMCG

Een vezelrijk dieet beschermt mensen tegen obesitas en de gevolgen ervan. Darmbacteriën zetten voedingsvezels om in azijnzuur, propionzuur en boterzuur, stoffen die een gezonde vetverbranding bevorderen. De onderzoekers willen met computermodellen inzicht krijgen in het onderliggende mechanisme en bijdragen aan een doeltreffender toepassing van prebiotica (vezels) en probiotica (bacteriepreparaten).

Complex Systems Framework for Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
Prof. dr. T. (Theo) de Kok – UM

Leververvetting is een ernstige aandoening die veel voorkomt bij mensen met obesitas. De onderzoekers willen via een nieuw te ontwikkelen mathematisch model inzicht krijgen in de mechanismen die een rol spelen bij de ontwikkeling van de ziekte. Het model zal ook bijdragen aan verbeterde methoden voor behandeling en preventie.

MATRyOSka – Metabolic Adaptation, Transitions and Resilience in Overweight individualS
Prof. dr. ir. N.A.W. (Natal) van Riel – TU/e

Overgewicht en obesitas zijn weerbarstige condities van de menselijke fysiologie. De onderzoekers willen met gepersonaliseerde computermodellen van de menselijke stofwisseling inzicht krijgen in de dynamiek van het ‘obese systeem’ en bestuderen of het mogelijk is om effecten van verandering in voeding en darmflora op metabole gezondheid te voorspellen.

Ecology meets human health: unraveling the complex dynamics of human microbiota to direct therapeutic intervention

Dr. J. (Jacco) Wallinga – LUMC

Microben die in en op ons lichaam leven zijn sterk bepalend voor onze. Verschillende ziekten worden in verband gebracht met een onbalans in deze microbiota. De onderzoekers zullen de topologie van microbiële interactie-netwerken bestuderen die zo’n onbalans karakteriseert. Uiteindelijk kunnen gerichte therapeutische interventies baat hebben bij deze.

Meer informatie

Complexity in Health & Nutrition is een programma van NWO in samenwerking met het Top Consortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Agri&Food en TNO. Dit programma valt onder het NWO-brede programma Complexiteit, een van de zes NWO-uitdagingen voor de periode 2015-2018. Daarnaast is het een topsector-doorsnijdend initiatief dat aansluit bij de Topsector Agri&Food.

Bron: NWO

Vorig artikelPsychiatrische stoornissen in kindertijd verhogen risico op latere verslaving
Volgend artikelAanwijzing Revitalis beëindigd
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.