rTMS bij therapieresistente depressie voortaan vergoed bij therapieresistente depressie

0
1208

Zorginstituut Nederland adviseert zorgverzekeraars om magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij de behandeling van therapieresistente depressie op te nemen onder verzekerde zorg. De verwachting is dat alle zorgverzekeraars dit advies zullen volgen. 

Erkenning

Wereldwijd is de evidentie van rTMS al langer bekend en heeft de bewijslast al geleid tot erkenning door de FDA (USA) en NICE (UK). rTMS wordt al sinds 2011 vergoed in de USA, dus voor cliënten met ernstige therapieresistente depressie is het goed nieuws dat Zorginstituut Nederland rTMS nu ook heeft erkend als effectieve behandelmethode.

 

Wat is rTMS?

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) ofwel herhaalde magnetische hersenstimulatie wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige depressieve klachten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een pulserend magnetisch veld waarmee specifieke delen van de hersenen gestimuleerd worden. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de oorzaak van depressie voor een groot gedeelte samenhangt met de frontaal cortex (de voorhoofdskwab ofwel Dorsolateraal Prefrontaal Cortex (DLPFC)), specifiek de communicatie tussen deze DLPFC en de dieper liggende anterior cingulate (AC). Bij depressie is er sprake van een verstoorde communicatie tussen deze DLPFC en ACC structuren. De rTMS stimulatie richt zich specifiek op dit kleine gebied (DLPFC), meestal rechts frontaal. Door het herhaaldelijk stimuleren van dit gebied zal de communicatie tussen de structuren verbeteren en zullen de depressieve klachten afnemen.

Contra-indicaties

In enkele gevallen is rTMS niet mogelijk, namelijk als:

  • U epilepsie heeft.
  • U zwanger bent/op korte termijn wilt worden.
  • U een cochlear implantaat heeft.

Extra voorzichtigheid wordt betrcht bij mensen die behandeld worden met hParnate of Nardil.

Voor meer achtergrondinformatie zie ook: http://www.neurocaregroup.com/rtms-bij-depressie-en-ocs.html

Bron: Neurocare group