Ultimatum voor minister Schippers over personeelstekort en werkdruk ambulancemedewerkers

0
1018

Ambulancemedewerkers, verenigd in FNV Zorg & Welzijn, hebben minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag een voorultimatum gestuurd. Ze eisen dat de minister haar verantwoordelijkheid neemt en de personele tekorten aanpakt. ‘In de afgelopen zes jaar zijn we meerdere keren in gesprek geweest met de minister, hebben we brandbrieven verstuurd en actie gevoerd, maar zonder enig resultaat’ zegt Fred Seifert, bestuurder bij de FNV. ‘De maat is nu echt vol. Door het tekort aan personeel en daardoor tekort aan beschikbare ambulances, kunnen de medewerkers niet meer voldoen aan de wettelijke vereisten van paraatheid. De 15 minuten-grens bij spoed en toegestane wachttijden voor ambulancevervoer worden niet meer voldoende gehaald. Om de veiligheid van patiënten en werknemers te kunnen waarborgen, moet de minister het tekort aan medewerkers nu eindelijk aanpakken.’

Meerdere malen alarm geslagen

In 2011 hebben 1200 hulpverleners een petitie aangeboden, toen de eerste signalen al zichtbaar werden van de huidige ontwikkelingen: toename van werk- en formatie-druk, overwerk en geen verlof kunnen opnemen. Dit met uitval en ziekte bij het personeel als gevolg. Seifert: ‘Veel werkgevers, verenigd in Ambulance Zorg Nederland (AZN) zochten toen – en nu nog steeds – hun heil bij forse toename van uitzendkrachten. Via het ministerie kregen we de toezegging dat er werk van gemaakt zou worden. We zijn nu zes jaar verder en er is nagenoeg nog niets gebeurd.’

In 2013 en 2015 zijn er stiptheidsacties geweest met een roep om meer vaste collega’s. In 2016 en 2017 zijn diverse brandbrieven verstuurd, omdat inmiddels ook een tekort aan gekwalificeerde uitzendkrachten is ontstaan. Verschillende onderzoeken van onder andere het RIVM bevestigen dat het tekort aan ambulanceverpleegkundigen de komende jaren zal toenemen en daarom is snelle actie van de minister vereist.

Van kastje naar de muur

‘De problemen stapelen zich op, maar zowel de AZN als de minister zorgen niet voor een structurele oplossing. Het ontbreekt bij alle partijen aan een lange termijnvisie en al zes jaar worden gaten opgevuld met tijdelijke krachten. De minister wijst stelselmatig naar de verantwoordelijkheid van ‘het veld’; AZN, de zorgverzekeraars en de toezichthouders. Die partijen kloppen weer bij  de minister aan voor meer budget en zo is het al jaren van ‘t ’kastje naar de muur’ zonder daadkrachtige aanpak. Met dit ultimatum spreken we de minister op haar wettelijke verantwoordelijkheid aan. Wij willen dat zij erop toeziet dat de partijen voor meer opgeleid personeel gaan zorgen en dat zij geld vrijmaakt om tot structurele oplossingen te komen. Met dat geld kunnen meer vaste banen worden gecreëerd, worden nieuwe collega’s opgeleid en kunnen de arbeidsvoorwaarden worden verbeterd waardoor dit werk aantrekkelijk blijft. Nu kiezen opgeleide verpleegkundigen namelijk sneller voor een baan in een andere beter betaalde zorgsector, zoals in een ziekenhuis’, zegt Seifert.

Voorultimatum

Het voorultimatum verloopt op 15 augustus 2017 om 12.00 uur. Indien de minister dan nog geen schriftelijke reactie heeft gegeven, waaruit blijkt dat zij akkoord gaat met alle geformuleerde eisen, gaan de ambulancemedewerkers over tot stiptheidsacties, werkonderbrekingen en stakingen. Uiteraard blijft de veiligheid gewaarborgd.

Het ultimatum, inclusief de 7 gestelde eisen, kunt u hier lezen.

Bron: FNV Zorg & Welzijn