Verbeteren van de veiligheid van de behandeling van multiresistente tuberculose in Namibië

0
658

Multi-drug resistant tuberculose (MDR-TB) manifesteert zich wereldwijd steeds meer. De behandeling duurt lang, is complex en wordt geassocieerd met het optreden van bijwerkingen. Sommige bijwerkingen kunnen de kwaliteit van leven zeer nadelig beïnvloeden. Promovendus Evans Sagwa bestudeerde het optreden, risicofactoren en behandeling van bijwerkingen van geneesmiddelen voor MDR-TB en de rol van HIV co-infectie en gelijktijdig gebruik van antiretrovirale therapie (ART) hierbij. Sagwa presenteert in zijn proefschrift een aantal observationele studies die zijn uitgevoerd met beschikbare medische gegevens van patiënten die in Namibië voor MDR-TB werden behandeld, waaronder demografische gegevens, blootstelling aan geneesmiddelen, HIV-status en aan- of afwezigheid van bijwerkingen.

Uit het onderzoek van Sagwa blijkt dat gastro-intestinale klachten (64%), tinnitus (45%), gewrichtspijn (28%) en gehoorverlies (25%) de meest voorkomende bijwerkingen waren tijdens de intensieve behandelfase van MDR-TB. Patiënten die tevens geïnfecteerd waren met HIV ondervonden meer matig ernstige tot ernstige bijwerkingen dan patiënten zonder HIV co-infectie (mediaan: 3 vs. 1, p=0.01). Het aantal bijwerkingen was niet gerelateerd aan de kwaliteit van leven. Het antibioticum amikacine gaf een groter risico op gehoorverlies dan kanamycine, waarbij HIV co-infectie, mannelijk geslacht en laag gewicht risicofactoren waren. Nefrotoxiciteit kwam vaker voor bij patiënten die gelijktijdig kanamycine en ART gebruikten dan bij kanamycine alleen (HR=3,5; 95% BI 1,4-8,2).

MDR-TB

Sagwa concludeert dat de meeste bijwerkingen optreden tijdens de intensieve behandelfase van MDR-TB, en dat deze bijwerkingen voorkomen kunnen worden. Door aminoglycosiden veroorzaakte ototoxiciteit en nefrotoxiciteit kunnen de kwaliteit van leven verminderen, vooral bij MDR-TB patiënten met een HIV co-infectie. Om de veiligheid van deze middelen te bevorderen is routinematig monitoren van bijwerkingen essentieel.

Promotie: 24 augustus 2017 van 12:45 tot 13:45
Promovendus

E.L Sagwa

Proefschrift

Optimizing the Safety of Multidrug-resistant Tuberculosis Therapy in Namibia

Promotor(es)

prof. dr. H.G.M. Leufkens

Co-promotor(es)

dr. A.K. Mantel

Bron: UMC Utrecht