Oplossing voor medicijnafval stap dichterbij

0
831

Jaarlijks komt er ongemerkt een aanzienlijke hoeveelheid geneesmiddelresten via het riool in het oppervlaktewater terecht. Veel overtollige medicatie belandt in het huisvuil, omdat inzameling niet overal eenvoudig en goed geregeld is. Om deze en andere negatieve effecten op het milieu tegen te gaan, gaat farmaceut Teva het inzamelen van restmedicatie en doordrukstrips organiseren. Bezoekers van de apotheek kunnen hun medicijnafval deponeren in de teva retourbox. Het bedrijf is hiervoor een unieke samenwerking aangegaan met de Thio Pharma apotheken, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en het recyclingbedrijf Renewi.

Samenleving en overheid maken zich steeds meer zorgen over de toename van geneesmiddelsporen in de afvalberg en het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat naar schatting 140 ton geneesmiddelresten in het oppervlaktewater worden geloosd. Er worden ook veel lege doordrukstrips bij het huisafval gedaan. Deze doordrukstrips bevatten meestal een combinatie van milieubelastende materialen zoals aluminium en plastic.

Pilotproject

Farmaceut Teva Nederland is een pilotproject begonnen bij 20 Thio Pharma apotheken door de plaatsing van de teva retourbox, om in apotheken een praktische en milieubewuste oplossing te bieden. Bezoekers van de apotheek kunnen hun restmedicatie en lege doordrukstrips deponeren in de teva retourbox. Er worden ook plastic verzamelzakjes beschikbaar gesteld om gratis aan patiënten mee te geven, waarin de lege doordrukstrips kunnen worden verzameld. Dit heeft tot doel om een nóg betere afvalscheiding te bereiken. Met dit unieke en milieubewuste initiatief is Teva Nederland de eerste geneesmiddelenfabrikant die apotheken en consumenten een oplossing aanreikt op dit gebied.

Teva Nederland is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, het recyclingbedrijf Renewi en de Thio Pharma apotheken. Gezamenlijk hebben zij het belang erkend van een beter georganiseerde inzameling van medicijnresten en lege verpakkingen. Op deze manier wordt een structurele verbetering aangebracht in dit proces, waarbij de inzameling tot en met het ophalen georganiseerd worden. Lees meer over het teva retourbox initiatief op MyTeva, de informatieve webportal van Teva Nederland, te bereiken via www.teva.nl. Neem voor meer informatie contact op met:

Bron: Teva Nederland & Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Bewaren