Sinds 1 oktober één gezamenlijk Transmuraal Palliatief Advies Team

0
611
old gold clockwork gears closeup

Het Palliatief Consultatieteam van Amphia, zorgprofessionals van onder andere Avoord, De Riethorst Stromenland,  Volckaert, Careyn en het consultatieteam van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zijn per 1 oktober samengevoegd tot één Transmuraal Palliatief Advies Team (transmuraal PAT). Hierdoor zal de zorg voor mensen in de laatste levensfase verbeteren.

Transmuraal PAT kan voor advies ingeschakeld worden door alle zorgprofessionals zoals huisartsen, ziekenhuisartsen of specialistisch verpleegkundigen. Transmuraal PAT is snel en laagdrempelig te bereiken en positioneert zich als een schakel in de palliatieve zorgketen. Doel is de continuïteit en kwaliteit van zorg rondom de palliatieve patiënt te optimaliseren, ongeacht de verblijfplaats van de patiënt.

Wat is palliatieve zorg?

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is een patiënt met een levensbedreigende en ongeneeslijke ziekte en zijn naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Er is zowel aandacht voor lichamelijke als psychologische, sociale en/of spirituele klachten die zich kunnen voordoen. Palliatieve zorg kan op verschillende plaatsen gegeven worden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, in verzorgings- en verpleeghuizen, thuis of in het hospice. Het wordt door meerdere zorgprofessionals gegeven, bijvoorbeeld een (huis)arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, of geestelijk verzorger.

Transmuraal PAT is tijdens kantooruren bereikbaar van 8-17 uur op 076 – 595 30 10. Buiten kantoortijden kunnen verwijzers terecht bij het huidige regionale team van IKNL via 0900 – 297 16 16.

Bron: Amphia ,Transmuraal Palliatief Advies Team