Belgisch engagement kwaliteitsvolle medicijnen is uniek

Belgisch engagement kwaliteitsvolle medicijnen is uniek, aldus Instituut voor Tropische Geneeskunde

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) reageert op de ondertekening van de Belgische engagementsverklaring over de kwaliteit van farmaceutische producten in ontwikkelingslanden.

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, het ITG en andere Belgische niet-gouvernementele actoren engageren zich om in ontwikkelingslanden enkel kwaliteitsvolle medicijnen in te zetten. In deze landen is naar schatting meer dan een kwart van de medicijnen van slechte kwaliteit. De ondertekening vond op woensdag 25 oktober 2017 plaats in het Egmont-paleis in Brussel.

ITG-directeur prof. Bruno Gryseels:

“Het Belgische engagement voor kwaliteitsvolle medicijnen heeft impact op de levens van miljoenen mensen wereldwijd.  Zoals vaker in de internationale gezondheid heeft België ook op het gebied van de kwaliteit van medicijnen al jaren een voortrekkersrol.

Meer dan 10 jaar geleden kwam door de samenwerking tussen het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking het QUAMED-netwerk tot stand. QUAMED is bedoeld om de belangrijkste spelers in de voorziening van geneesmiddelen bewuster te maken van de problematiek en om de kwaliteitsverzekering en het voorzieningssysteem van betrokken partners te versterken. Die samenwerking was en blijft uniek in de wereld.

Als gevolg daarvan heeft België, als enige land in de EU, de strikte wetgeving op de kwaliteit van geneesmiddelen in België ook uitgebreid naar de medicijnen die geëxporteerd worden naar landen buiten de EU. Zolang dit principe niet toegepast wordt in de hele EU, en andere productielanden, hebben ook dubieuze Belgische producenten nog steeds vrij spel: ze verhuizen hun zetel gewoon naar een ander Europees land.

Door de ondertekening van de verklaring van vandaag engageert België zich ook als donor voor de  kwaliteit van geneesmiddelen in ontwikkelingsprogramma’s en houdt zij ook de ngo’s en andere actoren aan dit principe.”

Volgens schattingen kopen de ngo’s die zijn aangesloten bij het QUAMED-netwerk jaarlijks voor meer dan 200 miljoen euro geneesmiddelen aan en hebben ongeveer 15 miljoen mensen baat bij hun werkzaamheden in arme landen.

Het ITG doet ook onderzoek naar de kwaliteit van medicijnen in ontwikkelingslanden. Vorig week tijdens het Europees Congres voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid (ECTMIH2017) werd er met experts uit heel de wereld over het onderwerp overlegd. Daaruit bleek onder meer dat internationale organisaties zoals de WHO maar beperkt zijn in hun tussenkomsten en dat dus ook, en vooral, individuele landen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Raffaella Ravinetto is verantwoordelijk voor onderzoek en netwerkactiviteiten rond kwaliteitsvolle medicijnen aan het ITG. Ze is ook voorzitter van de medicijnen-werkgroep van het Be-cause Health-platform.

“Gebrekkige medicijnen hebben schadelijke gevolgen die soms jarenlang onopgemerkt blijven en meestal zijn kwetsbare bevolkingsgroepen het slachtoffer. Het gaat om gevolgen voor de individu die niet geneest, voor de volksgezondheid in de vorm van meer resistentie tegen medicamenten en voor de gezondheidszorg omdat het vertrouwen van de burger wordt geschaad,” aldus Raffaella Ravinetto.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Relevante artikelen