Alle stations in Nederland toegankelijk voor blinden en slechtzienden

UPDATE: 21 februari 2018: Reactie van de Oogvereniging:

Beste mevrouw Gale van Kranen,

De Oogvereniging is als belangenbehartiger betrokken bij het opstellen van richtlijnen, het geven van advies en het doen van gebruikerstests.

Alle stations in Nederland zijn aangelegd volgens de richtlijn routegeleiding. Deze zijn opgesteld in samenspraak met (ervarings)deskundige vrijwilligers van de Oogvereniging en haar voorgangers. Voor bijzondere of afwijkende situaties is samen met de vrijwilligers naar een oplossing gezocht. Ook PBTConsult is als deskundig toegankelijkheidsadviesbureau actief geweest in dit project. Daarnaast zijn op vele stations in Nederland gebruikerstests uitgevoerd door ervaringsdeskundigen van het testteam. Hierbij zijn telkens verschillende aspecten van de richtlijn troutegeleiding in de praktijk uitgetest.

ProRail heeft de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden in de organisatie geborgd. Dit houdt in dat de voorzieningen die zijn aangelegd door ProRail ook beheerd en onderhouden worden. Het kan natuurlijk zijn dat iemand toch problemen ervaart met de toegankelijkheid van een station, om welke reden dan ook. In dat geval kan hij of zij altijd contact opnemen met de Ooglijn via [email protected] of 030-2945444.

Geleidelijnen zijn een belangrijk onderdeel van de toegankelijkheid van stations, maar zoals u ook aangeeft, dit is niet het enige. Bij het toegankelijk maken van stations heeft ProRail samen met de Oogvereniging daarom ook gewerkt aan onder andere de vindbaarheid van perrons met behulp van voelbare bordjes op trapleuningen, gesproken routebeschrijvingen en voelbare stationsplattegronden. Een ander aspect is de verlichting: ook dit is een onderwerp waar de Oogvereniging gebruikersinbreng over geeft.

Helaas gaat de Oogvereniging niet echt in op de vragen van Ingrid Gale van Kranen. Zij stuurde deze week ook deze twee foto’s van station Breda waar de manier waarop de geleidingslijnen liggen, volgens haar verwarring geven. Ze stoppen te vroeg en leiden niet duidelijk genoeg naar of de roltrap of de lift.

Ook geeft ze aan dat er op station Amsterdam CS een hoop verbeterpunten zijn. Zij is van mening dat de berichtgeving van de Oogvereniging daarom onjuist is. Niet alle stations zijn goed toegankelijk voor bilnden en slechtzienden en ook niet alle stations zijn goed gecontroleerd voordat de Oogvereniging haar bericht verspreidde. Maar ook nu, eind februari 2018, is dat nog steeds niet het geval. Ingrid Gale van Kranen is van mening dat de berichtgeving van de Oogvereniging aangepast dient te worden omdat het ook een onjuist beeld schept naar Tweede Kamer. De Tweede Kamer neemt dergelijke berichtgeving mee in besluiten die moeten leiden naar een betere aansluiting op het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Van Kranen strijdt voor een betere rechten voor slechtzienden en blinden. In het verdrag dat vorig jaar, na tien jaar ook in Nederland van kracht werd, is ’toegankelijkheid’ op terreinen als wonen, werken, onderwijs, zorg en vervoer de norm. Maar op het gebied van vervoer en de wijze waarop de Oogvereniging hierover communiceert ziet Ingrid Gale van Kranen vooral ‘onjuiste, ongefundeerde communicatie. Hierdoor verliezen blinden en slechtzienden de aandacht van andere de politiek, omdat men in Den Haag denkt dat het voor blinden en slechtzienden inmiddels goed geregeld is. Maar dat is pertinent onjuist,’ aldus van Kranen.

UPDATE: 10 februari 2018: Ingrid Gale van Kranen meldt dat de berichtgeving van de Oogvereniging niet zou kloppen. We hebben haar gevraagd aan te geven wat er niet klopt en welke stations dit betreft. We komen hier dus op terug!!

Ingrid Gale van Kranen schrijft op Facebook:
Alle treinstations in Nederland zijn niet toegankelijk voor blinden en slechtziende personen, zoals de Oogvereniging beweerd eerder aan het einde van het jaar 2017 op TV bij Een Vandaag, radio 1 en in kranten! De Oogvereniging heeft niet alle treinstations in Nederland gecontroleerd op toegankelijkheid voor blinden en slechtziende personen. Oogvereniging heeft een enkele treinstation in Nederland gecontroleerd op toegankelijkheid. Dat schept een onjuiste beeldvorming van toegankelijkheid in Nederland op alle stations.
Dit is ook waarom de Tweede Kamer woensdag 31 januari 2018 tijdens het debat inclusief voor gehandicapte VN verdrag de beeldvorming heeft over genomen dat alle treinstations toegankelijk zijn voor blinden en slechtziende personen!
Ik heb enkele vragen over dit onderzoek van de Oogvereniging, te maken hebbend met de toegankelijkheid van alle treinstations.
1: Hoe deskundig zijn die personen van de Oogvereniging, die deze onderzoeken hebben gedaan?
2: Hoeveel treinstations hebben ze getoetst op toegankelijkheid en welke treinstations hebben ze getoetst op toegankelijkheid voor slechtzienden en blinde personen?
3: heeft het Oogvereniging, enige deskundigheid in huis om de omgevingstoegankelijkheid van gebouwen, stations onafhankelijk te beoordelen naast alle geleide lijnen voor blinden en slechtzienden?
Wet: inclusief: Het VN verdrag voor gehandicapten is een zeer integer en degelijk goed verdrag!
Wet inclusief: Wanneer overheid, gemeente, bedrijven en gehandicapte organisaties niet op een integere en verantwoordelijke manier omgaan met dit VN verdrag voor gehandicapten, dan zal die met alle zekerheid heel streng en als nodig hard en duidelijk aangesproken worden en aangepakt worden door de doelgroep zelf [gehandicapten!]
Hier wordt geen onderscheid gemaakt wat voor de een geldt, geldt ook voor een ander, gelijk is gelijk in een inclusief maatschappij!
Als de Oogvereniging een onjuiste berichtgeving, als dit naar buiten brengt op TV en kranten, dan moet de Oogvereniging ook in het openbaar uitleg geven op alle nodige vragen van alle blinden en slechtziende personen over de toegankelijkheid van alle treinstations in Nederland!
En dan moet ook op dezelfde manier hoe deze onjuiste berichtgeving naar buiten is gekomen op TV en kranten ook op dezelfde manier gerectificeerd worden!
Uitleg notitie:
Toegankelijkheid van een gebouw of station houdt meer in dan alleen geleide lijnen in het gebouw of station voor blinden en slechtziende personen!
Als een blinde of slechtziende persoon niet zelfstandig door het station kan lopen naar de trein of perron op het station.
Als je hulp moet hebben om door het station te lopen om op het perron van het station te komen omdat het gebouw een ontoegankelijk, onlogische indeling en inrichting heeft, dat heeft te maken met het ontoegankelijke ontwerp van het gebouw of station.
Toetsen van een gebouw of station op toegankelijkheid heb je onafhankelijke deskundigen nodig die kennis hebben van meerdere drempels die er zijn voor gehandicapte personen.
1: Onafhankelijke kennis van toegankelijkheid voor meervoudige soorten gehandicapten.
2: Onafhankelijke kennis van toegankelijkheid van de omgeving bouw en ontwerp van meervoudige soorten gehandicapten.
3: Onafhankelijke deskundigheid van bouw en ontwerp van gebouwen, stations en openbare ruimten en stadsomgeving.
4: Deze bovengenoemde groep van alle deskundigen moet tegelijkertijd samenwerken op alle nieuwe en bestaande projecten om tot een verbetering te komen van bestaande gebouwen en omgeving, zoals de indeling van de stadsomgeving.

Oorspronkelijke bericht

Jarenlang is eraan gewerkt en nu is het zover: alle stations in Nederland zijn toegankelijk gemaakt voor blinde en slechtziende reizigers. 90 kilometer aan geleidelijnen is er in totaal aangelegd. 90 kilometer aan voelbare en zichtbare geleidelijnen zijn overal op dezelfde manier aangelegd.

Daardoor kunnen blinden en slechtzienden hun weg in principe op ieder station vinden, ook als ze er nog niet eerder geweest zijn. Bij liften en trappen hangen voelbare bordjes die bijvoorbeeld vertellen naar welk perron een trap leidt. Verder zijn er meer dan 5.000 gesproken routebeschrijvingen van stations gemaakt, zijn obstakels uit looproutes weggehaald en zijn er van de vier grootste stations voelbare stationsplattegronden ontwikkeld.

Joep Aarts, directeur Oogvereniging: “Wat nu gerealiseerd is, is een lang gekoesterde wens. Het is het resultaat van een intensieve samenwerking van de Oogvereniging en haar voorgangers met ProRail en PBTconsult. Vele enthousiaste en betrokken vrijwilligers hebben eraan meegewerkt.”
Bram ’t Mannetje, programmamanager bij ProRail: “We zijn trots op de geleverde prestatie. En we willen graag dat mensen die blind of slechtziend zijn de voorzieningen optimaal gaan gebruiken. Daarom hebben we een brochure en een video laten maken. Wat we willen is dat mensen geïnspireerd raken om te reizen.”
Enkele feiten:
  • 410 stations zijn voorzien van (nieuwe) geleidelijnen
  • 90 kilometer aan geleidelijnen is aangelegd
  • circa 5.000 verschillende beschrijvingen zijn gemaakt van veelgebruikte routes van de straat naar de perrons en terug
  • 2500 objectmarkeringen (gele klanktegels) zijn aangelegd
  • 250 km perronrandmarkering is aangebracht met contrasterende verf
  • Alle obstakels op de hoofdroute (zoals prullenbakken) zijn weggehaald
  • 800 voelbare bordjes zijn aangebracht op trapleuningen en bij liften
  • Van de 4 grootste stations – Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal – zijn voelbare stationsplattegronden gemaakt (pilot)

De film ‘Eenduidige en voorspelbare routegeleiding op stations’ (NL en EN) en de digitale brochures’ zijn vanaf 31 oktober te downloaden via www.prorail.nl/toegankelijkheid.

Bewaren

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen