Vanuit een positieve gezondheidswens mensen ondersteunen

0
850

Vitras en STMR vormen samen Sante? Partners
Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om mensen te ondersteunen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Met deze missie als uitgangspunt onderzochten beide organisaties het afgelopen jaar de toegevoegde waarde van een fusie. Na deze zorgvuldige verkenning hebben Vitras en STMR elkaar gevonden in een visie op de toekomst en het pad om daartoe te komen. Na de interne besluitvorming hebben de externe toezichthouders Nza en ACM goedkeuring verleend. Per 1 januari 2018 vormen STMR en Vitras een nieuwe organisatie Sante? Partners. Alle medewerkers gaan over naar de nieuwe organisatie. Onze zorg-, hulp- en dienstverlening aan clie?nten blijven we aanbieden vanuit de vertrouwde merken Vitras en STMR.


Aangenaam: de naam is Sante? Partners

De naam Sante? Partners, bedacht door een medewerker, benadrukt de positieve gezondheidswens van de organisatie. Het is een krachtige en positief klinkende eerste naam: Sante?, met een krachtige toevoeging Partners, die de samenwerking met onze stakeholders benadrukt.

Helder toekomstbeeld
Ron Axt, wie als voorzitter samen met Dinie van der Linden de Raad van Bestuur vormt van de nieuwe onderneming, is verheugd dat de fusie per 1 januari 2018 werkelijkheid is. “De voorbereidingen van de fusie hebben ongeveer een jaar geduurd. Gedurende die periode is in teams heel hard en goed samengewerkt om de fusie voor te bereiden. Vanuit een mooie DNA match van Vitras en STMR zijn binnen Sante? Partners visie, gedrevenheid en ambitie mooi bij elkaar gekomen. Verschillen in aanpak zijn er. Daar staan we open voor. De kunst is deze verschillen positief te benutten en het beste van beide organisaties te combineren. We hebben een helder toekomstbeeld en het pad daar naartoe voor ogen en verwachten met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving, de kracht van mensen te activeren en bij te dragen aan hun welbevinden en vitaliteit. We doen dit vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Deze manier van denken willen we breed in Sante? Partners introduceren en de verbinding zoeken met onze clie?nten, medewerkers, financiers en samenwerkingspartners.”

Bundeling van kracht brengt meerwaarde

Als Sante? Partners blijven we door een bundeling van kracht, kwaliteit, expertise van medewerkers en budget ook in de toekomst goede zorg-, hulp- en dienstverlening bieden aan onze clie?nten. En kunnen we vooral snel, intensief en efficie?nt vernieuwen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe diensten en inzet van technologie. Dinie van der Linden (Raad van Bestuur): “Met een eigentijds zorg-, hulp- en dienstenpakket komen we ook in de toekomst tegemoet aan de veranderende wensen en behoeften van onze clie?nten. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig thuis wonen en blijven wij dichtbij in de wijk met vertrouwde gezichten. Ook willen we meer dan ooit investeren in de ontwikkeling van medewerkers en technologie. Vanuit een stevige marktpositie verwachten we investeerders en nieuwe denkers aan ons te binden en een innovatieve, betrouwbare partner te zijn richting gemeenten, zorgverzekeraars en andere financiers.”


Zorgvuldig proces
In april 2016 kondigden beide zorgorganisaties aan te willen fuseren. Er is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij alle geledingen intern (Raad van Toezicht, medezeggenschap, medewerkers) en extern (Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Consument & Markt, financiers) vanuit hun betrokkenheid akkoord zijn met de fusie.

Hier staan en gaan we voor: www.santepartners.nl.


Over Sante? Partners

Als Sante? Partners zijn we, richting zorgprofessionals in de keten, verwijzers, gemeenten en zorgverzekeraars, de samenwerkingspartner in (jeugd)zorg, wonen, welzijn en diensten. We ondersteunen mensen thuis of dichtbij in de wijk, zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. We versterken de kracht en vergroten het welbevinden en de zelfstandigheid van de mensen in onze regio. Dat doen we vanuit het principe van positieve gezondheid met inzet van wijkteams die weten wat hun clie?nten nog zelf kunnen en wat ze daarnaast nog aan zorg en ondersteuning nodig hebben.

Richting onze clie?nten bieden wij zorg-, hulp en dienstverlening onder de bekende en vertrouwde merken STMR en Vitras. Van verzorging en verpleging thuis, maatschappelijk werk en begeleiding in huis tot jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde verpleging thuis. En is thuis wonen niet meer mogelijk? In onze kleinschalige woonvormen bieden wij zorg in een huiselijke sfeer door betrokken medewerkers. Ook daar voelt het als ‘thuis’!

De naam Sante? Partners, bedacht door een medewerker, benadrukt de positieve gezondheidswens van de organisatie. Het is een krachtige en positief klinkende eerste naam: Sante?, met een krachtige toevoeging Partners, die de samenwerking met onze stakeholders benadrukt.

Over Vitras (www.vitras.nl)
Vitras onderdeel van Sante? Partners. Onder dit merk biedt Sante? Partners zorg-, hulp- en dienstverlening in de provincie Utrecht. Direct bij de inwoners thuis of dichtbij in de eigen wijk.

Over STMR (www.stmr.nl)

STMR onderdeel van Sante? Partners. Onder dit merk biedt Sante? Partners dienstverlening in de gebieden Rivierenland, Bommelerwaard, de Betuwe en de regio Arnhem. Direct bij de inwoners thuis of dichtbij in de eigen wijk.

Bron: Vitras en STMR ->> Sante? Partners