Landelijke subsidie groot gezondheidsonderzoek Selwerd

0
1109

Voor onderzoek in de wijk Selwerd naar het voorkomen en verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen ontvangt de Rijksuniversiteit Groningen een subsidie van € 324.820. De subsidie wordt verstrekt door ZonMw. Dit is een landelijke organisatie die onderzoek op het gebied van gezondheid en zorginnovatie stimuleert.

Het expertisecentrum Healthwise van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG diende samen met de gemeente Groningen de subsidieaanvraag ‘Healthy Ageing en wijkverbetering in de stad Groningen’ in. Dit onderzoek, dat de komende jaren door wetenschappers van de RUG zal worden uitgevoerd onder de vlag van de Aletta Jacobs School of Public Health richt zich op hoe verschillen in gezondheid- en levensverwachting verkleind kunnen worden.

Leefbare wijk

Selwerd is één van de vier wijken waar de gemeente met de corporaties en een groot aantal partijen werkt aan een nieuwe vorm van wijkvernieuwing. Hierbij zijn gezondheid en welbevinden het leidende thema. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG gaan gedurende vier jaar monitoren in hoeverre de aanpak in Selwerd bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid en welzijn van de bewoners. Voorbeelden van de aanpak zijn: de verdere ontwikkeling van ‘wijkbedrijven’ voor en door bewoners waar men werk of ideeën kan uitvoeren en elkaar ontmoeten, verduurzaming van de woningvoorraad, meer ruimte voor wandelaars en fietsers, een veiliger verkeerssituatie, een veiliger leefomgeving, aantrekkelijk groen en gezonde voeding. Het doel is vitale, leefbare wijken te ontwikkelen, met gezonde en weerbare bewoners. Ook wordt onderzocht hoe de zorg en diensten aan wijkbewoners, die dit nodig hebben, beter kan worden afgestemd op hun behoeften.

Centraal staat dat de regie wordt teruggebracht naar de bewoner. Betrokkenheid en participatie vanuit de wijk is voor de gemeente een belangrijke pijler voor het slagen van de nieuwe wijkaanpak. Daarom wordt aangesloten bij bestaande contacten met inwoners en samenwerking met de wijkorganisaties en het wijkplatform in Selwerd.

Gezondheidsachterstanden

Gemeenten spelen een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid. Samen met lokale en regionale partners zetten zij zich in voor het verminderen van sociale en economische gezondheidsverschillen. De subsidie van ZonMW is bedoeld voor lokale netwerken die dergelijke integrale aanpakken ontwikkelen.

Vorig artikelAanpak online seksueel kindermisbruik versterkt
Volgend artikelHuisartsen registreren alcoholmisbruik bij patiënten vrijwel niet
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.