Onderzoek naar HIPEC behandeling bij maagkanker

0
1056
Huidige levensverwachting maagkanker somber

Hoe effectief is een HIPEC behandeling,  waarbij de buikholte gespoeld wordt met verwarmde chemotherapie, bij patiënten met maagkanker en uitzaaiingen op het buikvlies? Dat is de centrale vraag van een studie onder leiding van het Antoni van Leeuwenhoek. Op dit moment is er geen effectieve behandeling voor deze patiënten. Hun levensverwachting is uiterst somber, gemiddeld vier maanden. De behandeling is voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet voor de duur van 5 jaar. In totaal is hiermee een bedrag van € 1.855.000 gemoeid.

HIPEC behandelingen worden al met veelbelovend resultaat toegepast bij patiënten met buikvliesuitzaaiingen van dikke darmkanker of eierstokkanker. Nu is een fase III studie gestart om de effectiviteit  bij maagkanker te onderzoeken.  Palliatieve systemische chemotherapie is de standaard, maar is bij buikvliesuitzaaiingen slechts beperkt werkzaam. Met de HIPEC behandeling hopen de onderzoekers deze patiënten een nieuwe behandeling te bieden.

Wat is HIPEC?

Bij HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) wordt de buikholte gespoeld met verwarmde chemotherapie om de nog aanwezige kankercellen te doden nadat de zichtbare buikvliesuitzaaiingen zijn verwijderd. Het buikvlies bekleedt de buikholte aan de binnenzijde en is een veel voorkomende plaats van verspreiding en innesteling van losgelaten maagkankercellen. De HIPEC behandeling wordt gecombineerd met het verwijderen van de maagkanker zelf. De berichten uit Azië over deze behandeling zijn bijna zonder uitzondering positief. Maar deze ervaring is niet zonder meer naar de Westerse patiënt met maagkanker te vertalen.

Fase I: is het veilig en haalbaar?

Aan deze fase III studie gingen de nodige voorbereidende onderzoeken vooraf. Allereerst werd literatuuronderzoek gedaan naar welke cytostatica in aanmerking zouden komen voor een HIPEC procedure bij maagkankerpatiënten. Oxaliplatin en docetaxel zijn beiden effectief  tegen maagkanker als ze via het infuus gegeven worden. Hoofdonderzoeker Johanna van Sandick van het Antoni van Leeuwenhoek: “Vervolgens hebben we in een fase I studie onderzocht of de HIPEC behandeling – met deze twee middelen – veilig kan worden toegepast bij maagkankerpatiënten met buikvliesuitzaaiingen. Ook werd in die studie onderzocht welke dosering van deze chemotherapiespoeling in de buikholte haalbaar is in combinatie met het verwijderen van de maagkanker zelf.

Uitkomst van deze studie is dat de HIPEC behandeling bij maagkankerpatiënten veilig en haalbaar is mits aan een aantal voorwaarden is voldaan: de buikvliesuitzaaiingen mogen niet te uitgebreid zijn, de maagkanker zelf moet operatief te verwijderen zijn, en er mag geen ziekteprogressie zijn tijdens de chemotherapie die gegeven wordt voorafgaand aan de operatie. Bovendien zijn voor de intensieve zorg na de operatie strikte werkafspraken ontwikkeld.”

Huidige onderzoek: Verbetert de overleving?

Het onderzoek is nu dus een fase verder. De vraag in het huidige onderzoek is of de HIPEC behandeling effectief is in het verbeteren van de overleving van deze patiëntengroep. Het is een gerandomiseerde studie, d.w.z. patiënten die aan de studiecriteria voldoen worden geloot tussen de studie behandeling (operatie met HIPEC) en de huidige standaard behandeling in Nederland (palliatieve systemische chemotherapie). In totaal dienen 106 patiënten deel te nemen om voldoende solide onderzoeksresultaten te genereren om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van de behandeling.

Voorwaardelijke toelating

Deze behandeling, die alleen in studieverband plaatsvindt, is per 1 oktober j.l. voorwaardelijk toegelaten tot het  basispakket van de Zorgverzekeringswet voor de duur van 5 jaar. Het Zorginstituut monitort het verloop van de studie en rapporteert aan de minister. De studie is in het Antoni van Leeuwenhoek gestart en op termijn zullen nog vier centra verspreid over Nederland aansluiten: het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, Erasmus MC in Rotterdam, UMCG in Groningen, en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De verwachting is dat de resultaten in 2022 bekend zijn.

 

Bron: Antoni van Leeuwenhoek

Vorig artikelVWS heeft nog steeds niets gedaan met het kinkhoestadvies van de Gezondheidsraad
Volgend artikelGroenLinks wil ouderentelefoon
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.