Iedere buurt een eigen AED: Registreer hem bij HartslagNu of koop buurtAED met korting

0
488

Hartstichting zet zich in voor voldoende beschikbare AED’s om levens te redden

Vandaag start het crowdfunding platform BuurtAED.nl van de Hartstichting met als doel om meer AED’s beschikbaar te hebben in Nederland. Op dit moment zijn er nog te weinig openbaar toegankelijke en geregistreerde AED’s in het land. Dit belemmert snelle hulp bij een hartstilstand. Met meer AED’s in de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis aanzienlijk vergroot. De actie maakt het voor buurtbewoners mogelijk om gezamenlijk geld in te zamelen voor een AED en zo hun buurt hartveiliger te maken.

Meer AED’s dragen bij om van Nederland een 6-minutenzone te maken, zodat mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis in heel Nederland binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd.

HartslagNu is het oproepsysteem dat burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon oproept om ter plaatse te gaan bij een mogelijke reanimatie. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten.
Ook een geregistreerde AED kan door een burgerhulpverlener worden opgehaald en ingezet bij een mogelijke circulatiestilstand. HartslagNu is onderdeel van Ambulancezorg Nederland (AZN). Via de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) wordt de oproep uitgestuurd. Is er een AED in uw buurt aanwezig, meld deze dan aan!

Momenteel zijn ruim 9500 (juni 2017) AED’s geregistreerd in HartslagNu. De AED’s kunnen door de geregistreerde burgerhulpverleners worden opgehaald om te worden gebruikt bij een circulatiestilstand. Wanneer een AED bij een circulatiestilstand snel bij het slachtoffer wordt aangesloten kan daarmee de overlevingskans aanzienlijk worden vergroot. De inzet van jouw AED kan daarom van levensbelang zijn.

Als je jouw AED beschikbaar wilt stellen, dien je deze aan te melden bij HartslagNu. De AED moet dan op de opgegeven tijdstippen bereikbaar en inzetbaar zijn. Meld alleen een AED aan als je beheerder of eigenaar van de AED bent.

Na een oproep wordt de AED, al dan niet gebruikt, door de burgerhulpverlener weer teruggebracht naar het adres waar de AED is gehaald.
Als een AED wordt opgeroepen zal de beheerder een e-mailbericht ontvangen waarin staat dat de AED mogelijk is ingezet bij een reanimatie. De beheerder dient er dan voor te zorgen dat de AED zonodig weer gebruiksklaar wordt gemaakt. Dit houdt in; na (laten) kijken van de batterij en vervanging van de (gebruikte) elektroden.
Opmerking: De AED is een belangrijke toevoeging bij een reanimatie maar het (goed) reanimeren op zich blijft het belangrijkste!
 

Om een AED aan te melden zijn 2 stappen nodig:  (1) een account aanmaken en (2) de AED toevoegen aan jouw account.

Iedere buurt een eigen, toegankelijke AED
Om overal in Nederland op tijd te kunnen reanimeren zijn ongeveer 30.000 AED’s nodig. Op dit moment zijn er slechts ca. 12.000 AED’s aangemeld bij het landelijke oproepsysteem HartslagNU, terwijl er naar schatting 100.000 AED’s verspreid door Nederland hangen. Probleem met deze AED’s is dat het onbekend is waar ze hangen en wie ze beheert. Bovendien hangen lang niet alle AED’s op plekken die 24/7 bereikbaar zijn voor publiek. Dat betekent dat ze niet altijd door burgerhulpverleners op het moment dat het er écht om gaat bereikbaar zijn en ingezet kunnen worden. Philips en de Hartstichting roepen buurtgenoten op om samen een AED aan te schaffen. En deze buiten op een centrale, toegankelijke plek te hangen en te registreren om hun buurt veiliger te maken. Ze bieden daarvoor vanaf vandaag het crowdfunding platform BuurtAED.nl.

6-minutenzone
Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Hartstilstanden vinden vaak plaats bij mensen thuis, in woonwijken. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. De Hartstichting maakt zich al jaren ‘hart’ om van Nederland een 6-minutenzone te maken: een zone waarin slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale 6-minuten worden gereanimeerd en een AED wordt ingezet, zodat méér mensen overleven. Daarom bouwt de Hartstichting samen met ruim 450 partners aan een duurzaam netwerk van burgerhulpverleners en AED’s. In Nederland zijn inmiddels voldoende burgerhulpverleners aangemeld bij het landelijk oproepsysteem HartslagNU. Jaarlijks kunnen zo 2.500 levens worden gered.