Verbetering medicijngebruik kan samenleving 300 miljoen euro opleveren

0
594
Inzet BENU Medicijnmonitor leidt tot lagere ziekenhuiskosten

Goed medicijngebruik levert de samenleving in potentie ruim 300 miljoen euro op. Dit stelt BENU Apotheek op basis van ervaringen met de BENU Medicijnmonitor.  Als alle apotheken deze monitor of een soortgelijk programma gebruiken waarbij inzicht wordt verkregen in het medicijngebruik, dan is een opbrengst van 300 miljoen euro per jaar voor de samenleving realistisch. Naast financiële voordelen levert de Medicijnmonitor flinke gezondheidswinst op voor patiënten.

Apothekers signaleren snel een verhoogd risico op medische complicaties bij medicijngebruik, ondernemen hier actie op met de arts en patiënt en optimaliseren het medicijngebruik van patiënten. Daardoor worden complicaties door verkeerd of onnodig gebruik van medicijnen voorkomen. Dit leidt tot sterke verlaging van de kosten van ziekenhuisopnamen. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door gezondheidseconomisch adviesbureau Equalis Strategy & Modeling.

Uit het onderzoek van Equalis Strategy & Modeling blijkt dat deze besparing grotendeels wordt behaald door vermindering van ziekenhuiskosten (80 procent). De overige 20 procent valt grotendeels binnen de farmaciekosten, doordat de Medicijnmonitor vervanging van dure medicijnen mogelijk maakt, therapietrouw stimuleert en medicatiegebruik zonder indicatie een halt toeroept.

Gezondheidswinst voor de patiënt

De eerste resultaten zijn veelbelovend, zowel voor kostenbeheersing als de kwaliteit van zorg. Prof. dr. A.K. (Aukje) Mantel- Teeuwisse, hoogleraar Farmacie en Internationaal Gezondheidsbeleid aan de  Universiteit Utrecht en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor de Medicijnmonitor: “De cijfers tonen aan dat er aanzienlijk minder ziekenhuiskosten worden gemaakt. Het voorkomen van complicaties door goed medicijngebruik leidt namelijk tot minder ziekenhuisopnames en daarmee tot gezondheidswinst voor de patiënt. Bovendien is het aantal apothekers en artsen dat met de Medicijnmonitor werkt in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De kennis van de zorgverleners op het gebied van veilig medicijngebruik wordt alleen maar groter, waardoor zorgverleners beter in staat zijn om snel en adequaat met risicovolle  situaties om te gaan.”

 

Toegankelijke en dus betaalbare zorg

De prognoses zijn goed, toch is verbetering nodig. De besparing is voor verzekeraars in het huidige zorgstelsel lastig te verzilveren. Verzekeraars hebben geen inzicht in welke patiënten

een interventie krijgen of hebben gehad, het is daardoor niet duidelijk in welke ziekenhuizen de kostendaling plaatsvindt om zo de ziekenhuisbudgetten te kunnen ‘schonen’.  De  verwachting is overigens dat besparingen op ziekenhuiskosten veelal elders in het ziekenhuis weer zinvol worden ingezet.

Johan Visser, consultant bij Equalis: “Een oplossing is om ziekenhuizen en apothekers in een regio afspraken te laten maken over de integrale zorgverlening voor specifieke patiëntgroepen met een interventie van de medicijnmonitor. Zo komt er meer inzicht in de optimale zorg voor deze patiëntgroepen. Bovendien kunnen besparingen die bij deze patiëntgroep behaald worden, gericht worden ingezet voor andere patiëntgroepen. Daarnaast wordt duidelijk wat de (financiële) toegevoegde waarde van de farmaceutische zorg is. De gewenste substitutie van de tweede naar de eerste lijn wordt beter op waarde geschat en kan verder gestimuleerd worden. “

 

BENU Medicijnmonitor

BENU Apotheek, onderdeel van de Brocacef Groep, lanceerde de BENU Medicijnmonitor oorspronkelijk onder de naam GFZ om de kwaliteit van medicijngebruik te verhogen, de patiënt daardoor beter te behandelen en tegelijkertijd de farmacie- en ziekenhuiskosten te verlagen. De Medicijnmonitor maakt het medicijngebruik van patiënten inzichtelijk en beoordeelt of de farmaceutische behandeling aan de meest recente wetenschappelijke inzichten voldoet. Goed medicijngebruik wordt hiermee gestimuleerd en medische complicaties worden voorkomen.

Bron: BENU