Inspectie start met het in beeld brengen van de hele verpleeghuiszorgsector

0
400
care

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting is deze week begonnen met het in beeld brengen van de hele verpleeghuissector. De inspectie bezoekt de komende jaren alle zorgorganisaties en verzamelt hiermee informatie over persoonsgerichte zorg, deskundige medewerkers en sturen op kwaliteit en veiligheid.
Deze bezoeken worden gecombineerd met een gesprek met de bestuurder en de raad van toezicht. De uitkomst van het bezoek bepaalt of en welk vervolgtoezicht noodzakelijk is.

Bron: Rijksoverheid