Sharon Dijksma vraagt om herroeping herbeoordeling fampridine (Fampyra®)

0
1980
GVS-advies herbeoordeling fampridine (Fampyra®) bij multiple sclerose (MS) ter discussie

Het Zorginstituut heeft een herbeoordeling uitgevoerd voor het middel fampridine (Fampyra®) bij bij de behandeling van multiple sclerose (MS). Het Zorginstituut concludeert dat fampridine geen plaats verdient in het basispakket. Het Zorginstituut geeft aan dat niet bewezen is beter dan de gebruikelijke behandeling in Nederland, maar wel duurder (in vakjargon: fampridine heeft therapeutische minderwaarde t.o.v. de gebruikelijke behandeling). In zo’n geval geeft het Zorginstituut een negatief advies.
Dit betekent dat na 1 april 2018 geen aanspraak meer bestaat op vergoeding van fampridine.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) volgt het advies van het Zorginstituut

In 2016 besloot toenmalig minister Edith Schippers het middel voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket, terwijl het Zorginstituut verder onderzoek deed naar het middel. Hoewel er wel MS-patiënten waren die mogelijk baat hadden bij het middel, concludeert het Zorginstituut toch dat het medicijn niet effectief is gebleken.

Medicijn werkt vaak niet

Van elke tien MS-patiënten die sinds 2016 Fampyra gebruikten, waren er ongeveer vier die op het middel reageerden, aldus het Zorginstituut. Drie van die vier zouden die reactie echter ook hebben gehad bij een placebo. Bruins benadrukt dat stoppen met het middel niet gevaarlijk is, een conclusie die wordt onderschreven door het Zorginstituut, patiëntenverenigingen en medici.

Fampyra blijven vergoeden zou jaarlijks 7 tot 20 miljoen euro per jaar kosten.

 

Eerder beoordeeld in 2012

Het Zorginstituut (voorheen CVZ) heeft fampridine in 2012 al beoordeeld en adviseerde de minister van VWS toen om het middel niet op te nemen in het basispakket, omdat de effectiviteit niet was aangetoond. Toen bleek ook dat fampridine voor MS-patiënten niet of nauwelijks verbetering geeft ten opzichte van een placebo.

GVS-advies fampridine (Fampyra®) bij de behandeling van multiple sclerose (MS) – 17 december 2012