Eindrapportage Lenferink over kinderen in opvang

Burgemeester Lenferink (Leiden) heeft onderzoek gedaan naar de positie van kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang. Kinderen moeten hier meer als een individuele cliënt met eigen begeleidingsbehoefte worden gezien. Lenferink doet enkele aanbevelingen aan gemeenten. 

Het onderzoek is gedaan op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG. Jaarlijks verblijven enkele duizenden kinderen op de één of andere manier in een opvangsituatie. Hier is veel aandacht voor de ouders, maar het kind wordt lang niet altijd als individuele cliënt met eigen begeleidingsbehoefte gezien. Daarom hebben Stichting het Vergeten Kind en andere organisaties aandacht gevraagd voor deze kwestie.

Lenferink heeft voor het onderzoek gesproken met burgemeesters, wethouders, bestuurders en medewerkers van instellingen en kinderen die zelf in een opvang zitten of hebben gezeten.

Conclusie

Lenferink constateert dat er zowel in de vrouwenopvang als in de maatschappelijke opvang steeds meer aandacht is voor de individuele vragen van kinderen. Veel instellingen gebruiken hiervoor de methodiek `Veerkracht`. De hulp aan kinderen is nog niet overal structureel ingebed. Dit heeft onder andere te maken met organisatorische en financiële belemmeringen.

Aanbevelingen aan gemeenten

De gemeente heeft als opdrachtgever en verantwoordelijke voor jeugdhulp de regie. Daarom doet Lenferink de volgende aanbevelingen aan gemeenten:

Leg in het lokale en regionale beleid vast wat je als gemeente verwacht van instellingen ten aanzien van kinderen in de opvang. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat kinderen als zelfstandige cliënten moeten worden gezien.
Spreek met de instellingen af dat zij de landelijk ontwikkelde methodieken gebruiken, gekwalificeerd personeel inzetten en dat voor specifieke vraagstukken gespecialiseerde jeugdhulpverleners worden ingeschakeld.

Laat het feit dat de portefeuille jeugd en de portefeuilles maatschappelijke opvang en vrouwenopvang niet altijd door één portefeuillehouder wordt beheerd geen belemmering zijn om de zaken rond kinderen in de opvang goed te organiseren.
Zet in op huisvesting in de regio als alternatief voor gezinnen in de maatschappelijke opvang en maak daarover afspraken met maatschappelijke partners, zoals de corporaties.
Overweeg advisering door ervaringsdeskundige jongeren uit uw eigen regio.

Bron: VNG

Vorig artikelNieuwe methodiek maakt preventie van burn-out meer effectief
Volgend artikelAanwijzing voor Avichi kliniek beëindigd
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.