Arbeidsmarktmonitor UMC biedt inzichten voor toekomst van werken in universitair medische centra

Zicht op toekomstperspectieven voor werknemers in universitaire medische centra (umc’s), dat is het doel van de Arbeidsmarktmonitor UMC. De Arbeidsmarktmonitor UMC is een initiatief van SoFoKleS, sociaal fonds voor de kennissector, waarin werkgevers en werknemers samenwerken om de werkgelegenheid op de academische arbeidsmarkt te behouden, bevorderen en verbeteren. Aan dit initiatief doen alle acht umc’s mee. Zij vinden het van het grootste belang een goed beeld te krijgen van arbeidsmarktontwikkelingen zodat zij daarop kunnen anticiperen.

Gezamenlijke behoefte

Ontwikkelingen in de medische zorg, zoals gebruik van nieuwe technologie, inzet van eHealth en de veranderende zorgvraag, hebben grote impact op werken in het ziekenhuis. Dat geldt zeker voor de umc’s en de mensen die er werken. Zij hebben een pioniersrol in excellente en vooruitstrevende zorg. Om die ontwikkelingen te kunnen vertalen naar de toekomst van werken in een umc, brengt SoFoKleS de gezamenlijke behoefte van de sector aan inzicht op arbeidsmarktontwikkelingen samen tot de Arbeidsmarktmonitor UMC, uitgevoerd door TNO en FWG.

Handvatten voor HR- en arbeidsmarktbeleid

‘Met de Arbeidsmarktmonitor UMC onderstrepen de sociale partners en alle umc’s hoe belangrijk we de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vinden. Samen willen we als sector in kaart brengen wat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt concreet voor hen betekenen. Vooral waar het gaat om functie- en loopbaanontwikkeling, scholing en mobiliteit. Ik ben erg blij dat er straks informatie ligt waar zowel umc’s, leidinggevenden en medewerkers mee aan de slag kunnen’ aldus Gys Driessen, voorzitter Kamer UMC van SoFoKleS.

Thema’s als diversiteit en werkgelegenheid komen ook in de monitor aan de orde. De Arbeidsmarktmonitor UMC biedt medewerkers handvatten voor hun loopbaan en geeft umc’s  en de sector sturingsinformatie voor de ontwikkeling van HR- en arbeidsmarktbeleid.

‘De informatie uit de Arbeidsmarktmonitor UMC is van groot belang om zicht te krijgen op toekomstige ontwikkelingen van de individuele medewerker: wat gebeurt er in de toekomst met mijn werk en hoe ontwikkelen mijn werkzaamheden zich? Wat moeten mijn leidinggevende en ik doen om deze ontwikkelingen te kunnen volgen? De Arbeidsmarktmonitor UMC is een goede gespreksstarter tussen werkgever en werknemer over duurzame inzetbaarheid’, zegt Elise Merlijn, vicevoorzitter Kamer UMC SoFoKleS. ‘De Arbeidsmarktmonitor UMC laat zien hoe functies veranderen en welke andere vaardigheden in toekomst nodig zijn. De werknemers willen zekerheid over hun toekomst.’

Sector aan zet

In 2019 leveren TNO en FWG de Arbeidsmarktmonitor UMC aan SoFoKleS en de umc’s op. De Arbeidsmarktmonitor UMC is een instrument en methodiek om strategische personeels- en opleidingsplannen te ontwikkelen. Daarna is de sector zelf aan zet om ontwikkelingen en strategische keuzes te vertalen naar acties die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers optimaal ondersteunen.

Bron: SoFoKleS

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen