Inmiddels ruim 1 miljoen medicatietoedieningen gecontroleerd, 100.000 medicatiefouten voorkomen

0
1542

100.000 medicatiefouten verpleegkundigen in ziekenhuizen voorkomen
Een systeem dat verpleegkundigen helpt bij het toedienen van medicatie en het voorkomen van medicatiefouten, heeft inmiddels meer dan een miljoen medicatietoedieningen gecontroleerd in Nederlandse en buitenlandse zorginstellingen. Daarvan bleken 13.000 gevallen een foutieve dosis te hebben op basis waarvan er geconcludeerd kan worden dat bijna 100.000 medicatiefouten voorkomen zijn. Fouten in dosering konden voor de komst van MedEye moeizaam worden ontdekt en hebben bovendien de grootste kans op ernstige gevolgen voor de patiënt.

Uitdaging voor de patiëntveiligheid


Hoogleraar klinische farmacie, Prof. Dr. Toine Egberts ziet ook de bijdrage van het automatische controlesysteem om medicatiefouten te voorkomen: “Vermindering van medicatiefouten is nog steeds een uitdaging voor de patiëntveiligheid. De belangrijkste fouten in het medicatiemanagementproces vinden plaats in het voorschrijfstadium, tijdens medicijntoediening en wanneer patiënten overstappen tussen zorginstellingen. Tijdens de medicatietoediening is het belangrijk om eerst te controleren of het geneesmiddel dat aan de patiënt wordt toegediend overeenkomt met hetgeen de arts heeft voorgeschreven. Ten tweede moet het medicijn met de juiste techniek worden toegediend. Geautomatiseerde systemen hebben aangetoond aanzienlijk bij te dragen aan de reductie van de eerste categorie toedieningsfouten.

Ervaring met systeem

Ziekenhuisapotheker Dr. Michiel Duyvendak werkt sinds 2014 met het systeem in het Antonius Ziekenhuis in Sneek: “Internationaal onderzoek heeft laten zien dat met barcode controle 50% van de toedienfouten voorkomen kan worden. Dit hebben we dan ook al in 2011 geïmplementeerd, maar voor de overige 50% waren we op zoek naar aanvullende technologieën die onze verpleegkundigen kunnen helpen bij deze complexe taken”. MedEye biedt met de fotoherkenningshard- en software de juiste mogelijkheden. Samen ontwikkelen we nu ook voor high-risk medicatie geavanceerde ondersteuning zodat de kans op fouten maximaal verkleind wordt”.

Voorkomen dat fouten opnieuw worden gemaakt

Gauti Reynisson, oprichter van MedEye: ‘We wisten dat er veel fouten gemaakt worden bij medicatietoediening. Onderzoek geeft dit al jaren aan, maar ook onze cijfers en ervaringen bevestigen dit. Verpleegkundigen hebben met deze nieuwe manier van werken veel vermijdbare fouten en schade aan patiënten voorkomen. Elke patiënt die schade ondervindt vanwege een vermijdbare fout is er één te veel. Daarnaast leiden vermijdbare fouten tot extra kosten voor het ziekenhuis. Een paar weken nadat een ziekenhuis is begonnen met MedEye zien we de foutpercentages altijd dalen. Dat komt omdat we inzicht geven in hoe processen verbeterd kunnen worden, om ervoor te zorgen dat dezelfde fouten niet opnieuw worden gemaakt. Ons doel is dat er zo min mogelijk fouten het bed van de patiënt bereiken, maar ook dat het proces aan het bed veiliger wordt met de juiste ondersteuning.’

In meer dan tien procent van Nederlandse ziekenhuizen

Het medicatieveiligheidssysteem van MedEye verifieert alle soorten medicatie op juistheid en helpt verpleegkundigen met een efficiënte en correcte registratie. In het specifieke geval van zogenaamde High Risk medicatie, waarvoor een dubbele controle is vereist, helpt het systeem zelfs om de tweede check uit te voeren, waarmee tijd en kosten worden bespaard. Het product van het gelijknamige bedrijf werd voor het eerst ziekenhuisbreed geïmplementeerd in 2016. Inmiddels heeft al meer dan tien procent van alle Nederlandse ziekenhuizen voor het medicatieveiligheidssysteem gekozen.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid is een belangrijk thema in de gezondheidszorg. Uit onderzoek* blijkt dat medicatiefouten de meest voorkomende fouten zijn in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voor een juiste toediening is een juiste medicatieopdracht van belang en sinds 2010 is elektronisch voorschrijven verplicht in Nederland. Een juiste medicatieopdracht is de eerste stap in medicatieveiligheid. Nu is het dankzij MedEye ook mogelijk om verpleegkundigen te ondersteunen bij het toedienen, zodat de patiënt ook daadwerkelijk de juiste medicatie krijgt inclusief de juist dosering.

Bron: MedEye