Scheidend lector Marieke Schuurmans benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw

Scheidend lector Ouderenzorg prof. dr. Marieke Schuurmans is donderdag 14 juni Koninklijk onderscheiden. Marieke is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw, omdat zij zich als hoogleraar verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht en als lector Ouderenzorg bij Hogeschool Utrecht bijzonder heeft ingezet.

Op regionaal, nationaal en internationaal niveau heeft zij veel betekend voor de (verpleeg)zorg, het praktijkgerichte en wetenschappelijke onderzoek en het onderwijs van de zorg. De onderscheiding is haar uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen.

Onderzoek met impact op de beroepspraktijk

Professor dr. Marieke Schuurmans heeft gedurende haar carrière in uiteenlopende functies gewerkt bij Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht. Hierdoor kon zij heel goed beoordelen of de opleidingen voor de zorg in Nederland pasten bij de behoefte in de praktijk. En ze kon zo uitstekend bepalen wat goed praktijkgericht onderzoek was.
Haar onderzoeksinteresse ligt op het terrein van de relatie tussen ziekte en dagelijks functioneren van patiënten, met name ouderen met meerdere chronische aandoeningen waarmee zij de samenwerking nadrukkelijk opzoekt en stimuleert.
“Wassen, ondersteunen bij eten en drinken. Daar hoef je volgens de heersende gedachte geen verpleegkundige voor te zijn. Maar ouderen vragen juist zorg waarvoor heel veel kennis nodig is. Waarbij een verpleegkundige verbanden legt tussen aandoeningen, risico’s kan inschatten en tijdig ingrijpt. De zorg die zij nodig hebben, is zelden te voorspellen en dat maakt het juist een interessante groep.
Daarnaast moet de gedachte er komen dat ouderen nog heel veel dingen wel zelf kunnen. Zodat er mét hen nagedacht wordt, in plaats van voor hen”, aldus Marieke Schuurmans.
Onder meer door haar onderzoeksresultaten is het kenniscentrum ‘Innovatie van de zorgverlening’ van de Hogeschool Utrecht twee keer als ‘excellent’ beoordeeld.

Erkenning

Vanuit haar eigen ervaring heeft Marieke Schuurmans een duidelijke visie ontwikkeld op hoe de zorg georganiseerd en ingevuld moet worden en hoe opleidingen zich, op basis van de ontwikkelingen in de praktijk, zouden moeten ontwikkelen. “Het effect van wat verpleegkundigen doen, is bij velen niet bekend. Hun werk is geen optelsom van relatief eenvoudige taken die iedereen met empathie, gezond verstand en een beetje opleiding kan doen. Gedegen wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor de inzichten die verpleegkundigen gebruiken om mensen beter te laten functioneren. En die ze gebruiken om anderen te overtuigen van noodzakelijke veranderingen,” weet Marieke Schuurmans. “Daarom verwerken we de uitkomsten van ons onderzoek nadrukkelijk in onze opleidingen.”
Marieke Schuurmans heeft in het bijzonder een instrument ontwikkeld, de Delirium Observation Screening Scale (DOS Scale), waarmee een delirium in een vroeg stadium herkend en behandeld kan worden. Deze methode is nationaal en internationaal leidend bij de beoordeling van een delirium bij oudere patiënten. Dat ze erkend wordt in haar expertise blijkt onder meer uit haar aanstelling als Chief Nursing Officer voor de minister van VWS, haar lidmaatschap van de Gezondheidsraad, de Commissie Innovatie van Zorgberoepen en de visitatiecommissie van het Nationaal Regie Orgaan Praktijkgericht Onderzoek. Zij wordt zeer frequent gevraagd als spreker en voorzitter van congressen, lidmaatschappen van internationale visitatie- en accreditatiepanels en als reviewer van internationaal wetenschappelijke tijdschriften.
MARIEKE
Marieke is sinds februari van dit jaar Opleidingsdirecteur professionals in de zorg bij het UMC Utrecht. Sinds februari is ze geen lector Ouderenzorg meer bij Hogeschool Utrecht. Dit lectoraat wordt nu geleid door dr. Nienke Bleijenberg.
Bron: UMC