Zomervisite: zinvol en leuk vakantiewerk in de ouderenzorg

Veel jongeren hebben een negatief beeld van ouderen en van het werken in de ouderenzorg. Leyden Academy on Vitality and Ageing en Jo Visser fonds willen daar verandering in brengen door (aankomende) studenten Zorg & Welzijn op een laagdrempelige manier met ouderen en hun woon- en leefwereld in contact te brengen. Zo is Zomervisite ontstaan.

Samen

In juli en augustus kunnen 16- tot 25-jarige jongeren samen met ouderen die in een zorgorganisatie wonen iets ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan samen een wandeling maken, muziek luisteren, een boodschap doen, een spelletje doen of naar de bioscoop gaan. De studenten krijgen een vergoeding van 7,50 euro per uur bij een volle stempelkaart van 25 uur.

Klein gebaar, groot plezier

Hoe verleid je jonge mensen tot een loopbaan in de ouderenzorg? De sleutel ligt in ontmoetingen tussen jong en oud: in persoonlijk, gelijkwaardig contact ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld. Dat blijkt ook uit de ervaringen van deelnemers aan de eerste Zomervisite en Herfstvisite in 2017. Zoals Nadeshda: “De bezoekjes aan de ouderen die ik heb bezocht waren open, kwetsbaar, waardevol en leerzaam.” En Melanie: “Bij het afscheid gaf meneer A. mij plotseling een knuffel. Hij zei dat hij het erg naar zijn zin had gehad. Voor die waardering, daar doen wij het toch voor in de zorg?”

Meer ouderen, minder verzorgenden

Meer studenten kiezen voor de opleiding Verpleegkunde. Helaas kiest minder dan 5 procent van de studenten uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. En met het groeiende aantal ouderen is dat zorgwekkend. In Nederland wonen ongeveer 110.000 mensen in een verpleeghuis, en in 2025 zullen dat er naar verwachting ruim 140.000 zijn. En dat terwijl er nu al ruim 10.000 vacatures in deze sector onvervuld zijn. Om dit nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het van groot belang om de beeldvorming over ouderenzorg positiever te kleuren. Dat kan alleen door het te ervaren, vindt ook deelneemster Wytske: “Ik denk dat het belangrijk is dat mensen eerst kennis moeten maken met de ouderenzorg voordat ze er een positiever beeld over krijgen.”

Bron:  Leyden Academy