Martini Ziekenhuis start met monitoring op afstand voor patiënten met COPD en hartfalen

Het Martini Ziekenhuis start in samenwerking met FocusCura twee innovatieve projecten om patiënten met een chronische aandoening op afstand te monitoren en zo ziekenhuisopname te voorkomen. Patiënten met COPD of hartfalen krijgen thuis een tablet in bruikleen waarop ze dagelijks of wekelijks medische informatie over hun aandoening doorgeven aan het ziekenhuis. Stijgen die boven een individueel vastgestelde drempelwaarde, dan neemt het ziekenhuis via beeldbellen contact op met de patiënt. Zo kan in een vroeg stadium bijvoorbeeld medicatie worden aangepast om uiteindelijk ziekenhuisopname te voorkomen. Daarnaast verhoogt het de mate van zelfmanagement, het gevoel van veiligheid en de kwaliteit van leven van patiënten.

 De juiste zorg op de juiste plaats

Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis: ‘Deze projecten zijn een mooi voorbeeld van ‘De juiste zorg op de juiste plaats’. Wij geloven erin dat de zorg in principe zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd moet worden en wij spannen ons hier dan ook actief voor in.’

Doelmatige zorg

Het gaat in deze projecten om patiënten die al onder behandeling zijn van het ziekenhuis, niet om het verplaatsen van zorg naar de huisarts (substitutie). Deze doelmatige zorg is niet alleen goed voor patiënten, het verlaagt ook de kosten van de gezondheidszorg omdat spoedopnames voorkomen worden en minder polikliniekbezoeken noodzakelijk zijn. Feenstra: ‘Hiermee geven we invulling aan de meerjarenafspraken die we met Menzis en Zilveren Kruis hebben. We hebben daarin vastgelegd initiatieven voor zorg dichtbij de patiënt te ontwikkelen.’ Beide projecten starten met een kleine groep patiënten om zo ervaring op te doen met deze nieuwe manier van werken. In samenwerking met FocusCura vindt er ook wetenschappelijk onderzoek plaats naar de resultaten van de monitoring op afstand.

 Longaanval voorkomen

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. De longen kunnen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling en de patiënt heeft minder energie. COPD kenmerkt zich door longaanvallen, waarbij de patiënt meer benauwdheidsklachten, hoesten of slijmproductie bemerkt wat vaak resulteert in en ziekenhuisopname.  Door middel van frequentere controle willen we deze longaanvallen voorkomen. Hiervoor vullen patiënten die veel klachten van COPD ervaren, wekelijks een vragenlijst in over hoe zij zich voelen. Een specialistisch verpleegkundige monitort vervolgens in het ziekenhuis die uitkomsten. Als die uitkomsten bepaalde drempelwaarden overschrijden, neemt de verpleegkundige via beeldbellen contact op met de patiënt. Zo heeft zij letterlijk zicht op hoe het met de patiënt gaat en kan bijvoorbeeld de medicatie aanpassen. Hierdoor kan mogelijk een longaanval voorkomen worden. Vooral voor patiënten met COPD is de reis naar het ziekenhuis een hele onderneming, aangezien dat vaak een grote fysieke inspanning vraagt. Voor hen is daarom deze vorm van zorg op afstand zeer geschikt.

 Inregelen van medicatie

Hartfalen is een aandoening, waarbij de pompfunctie van het hart langzaam of abrupt afneemt. Hierdoor raken patiënten sneller vermoeid, houden vocht vast en ervaren kortademigheid bij dagelijkse activiteiten. Patiënten met hartfalen geven dagelijks via de tablet hun gewicht, bloeddruk en hartslag door. Hiervoor krijgen zij niet alleen de tablet tot hun beschikking, maar ook een bloeddrukmeter en een weegschaal. Dit type zorg is vooral geschikt voor patiënten die net gediagnosticeerd zijn met hartfalen en voor patiënten die in een instabiele fase van hun aandoening zitten. Bij beide groepen moet namelijk de medicatie goed of opnieuw ingesteld worden. En waar dat normaliter over een periode van acht weken door een serie bezoeken aan de polikliniek gebeurt, is de verwachting dat dit nu in enkele weken in slechts een paar polibezoeken kan. Het instellen van de medicatie en uitleg over ziektebeeld en leefstijl zal nu via de beeldverbinding gebeuren, de patiënt hoeft daarvoor niet meer naar het ziekenhuis te komen. Ook is de verwachting dat spoedopnames hiermee voorkomen worden. Daarnaast is de patiënt door deze vorm van telemonitoring actief bij zijn zorgproces betrokken. Uit onderzoek blijkt dat meer regie voor de patiënt de kwaliteit van leven vergroot voor patiënten met hartfalen.

Bron: Martini Ziekenhuis