ANT vraagt minister Bruins bevestiging inzake democratische discussie AMvB

0
474

Op de eerste dag van het zomerreces van de Tweede en Eerste Kamer heeft minister Bruins de AMvB taakherschikking naar de Kamer gestuurd. De Kamer heeft daarna een maand de tijd om in discussie te gaan met de minister over doel, nut en wenselijkheid van de maatregel alvorens de maatregel van kracht gaat worden.

Democratische discussie AMvB

Deze termijn is ingebouwd om de democratische discussie mogelijk te maken, ook indien de minister gebruik maakt van zijn recht om voor maximaal 5 jaar een experiment te starten. Gebruikelijk is dat deze termijn niet samenvalt met het zomerreces van de Kamer dat dit jaar van 6 juli tot 4 september valt.

Brief ANT

De begeleidende brief van de minister [PDF] is hierover echter onduidelijk en omdat het reces niet automatisch opschortende werking heeft voor wat betreft de termijn heeft de ANT bijgevoegde brief [PDF] aan de minister gestuurd met het verzoek te bevestigen dat deze democratische discussie inderdaad gefaciliteerd zal gaan worden door VWS.

Bron: ANT