Nieuwe donorwet bekrachtigd

0
698

Op 1 juli 2020 wordt denieuwe donorwet, die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister, ingevoerd. Deze keuze over orgaandonatie kun je zelf maken, vastleggen en wijzigen.

De 4 keuzes zijn: ja, nee, mijn partner/familie beslist of een door mij gekozen persoon beslist.

Als je geen keuze maakt wordt je per 1 juli 2020 geregistreerd als  ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Ook deze registratie kun je wijzigen.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op de meestgestelde vragen op www.rijksoverheid.nl/orgaandonatie

 

De ministerraad heeft ingestemd met de doorgeleiding van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie naar de Koning, om het wetsvoorstel te bekrachtigen.  Daarna zal minister Bruins voor Medische Zorg het wetsvoorstel voorzien van een contraseign en kan de wet gepubliceerd worden in het Staatsblad.

De Eerste Kamer stemde vorige maand in met het initiatiefwetsvoorstel van D66 over de invoering van een Actief Donorregistratiesysteem (ADR). In het initiatiefwetsvoorstel was geen financiële paragraaf opgenomen. Momenteel worden stappen gezet om de kosten te kunnen dekken. Die worden geraamd op 50 à 65 miljoen euro eenmalig, en structureel 7 à 8 miljoen euro per jaar.

Er wordt een projectplan ontwikkeld voor de implementatie, inclusief een meerjarenbegroting. De benodigde middelen zullen vooral worden ingezet voor onder meer de benodigde ICT en communicatie over de aangepaste donorwet. Het kabinet zal voor de zomer een communicatieplan toezenden aan de Tweede Kamer.