Verscherpt toezicht voor Stichting Huisartsenposten Amsterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Huisartsenposten Amsterdam (HpA) onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen. De inspectie heeft er niet genoeg vertrouwen in dat die zullen worden doorgevoerd zonder een verscherpt toezicht.

Wat is er aan de hand?

De inspectie heeft over de periode van meer dan een jaar meerdere meldingen ontvangen over HpA. Die gingen onder meer over de oplopende wachttijd aan de telefoon, voortdurende werkdruk, onrust op de werkvloer en een gebrekkige aansturing door het management en het bestuur.

De inspectie vroeg HpA daarom in september 2017 maatregelen te treffen. HpA stelde een verbeterplan op, dat in juni 2018 afgerond moest zijn. De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het plan. Er is een grote betrokkenheid van de medewerkers van HpA, die erg hun best doen de verbeteringen door te voeren. Maar het is HpA niet gelukt de risico’s weg te nemen.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft zeven verbeterpunten geformuleerd voor HpA. Onder meer de telefonische bereikbaarheid voor spoedgevallen moet beter. HpA moet het medicatiebeheer op orde brengen. Ook moet er een plan komen om de werkcultuur te verbeteren.

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 20 augustus 2018 en duurt drie maanden. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie HpA zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie de uitkomsten van de bezoeken en de gevraagde voortgangsrapportages. Dan besluit de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. De inspectie kan ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Bron: IGJ