Minister-president opent Nationale Hulpverlenersdag in Hoorn

0
539

Op zondag 30 september 2018 is minister-president Rutte aanwezig bij de 5e Nationale Hulpverlenersdag in Hoorn. De minister-president houdt de openingstoespraak en reikt aan zes hulpverleners de Nationale Hulpverleners-pin uit.

De Nationale Hulpverlenersdag is een tweejaarlijks evenement, geïnitieerd door de Stichting HulpverlenersRespect. Tijdens deze dag geven hulpverlenende organisaties zoals de brandweer, politie, defensie, ambulancediensten en kustwacht demonstraties, workshops en lezingen. De dag staat in het teken van ‘Respect voor Hulpverleners’.

Respect vergroten

De doelstelling van Stichting Hulpverlenersrespect is om het respect voor hulpverleners te vergroten. Dit doen ze door tijdens de Nationale Hulpverlenersdag waardering en respect te tonen voor het werk van de hulpverlener en de burger bewust te maken van de moeilijke taak die hulpverleners hebben.

Tijdens de interactieve Nationale Hulpverlenersdag tonen diverse hulpverlenende instanties wat en hoe zij dit doen. Soms kunnen bezoekers dit ook zelf ervaren en/of aanschouwen.

Nationale Hulpverlenersdag

Stichting Hulpverlenersrespect hoopt dat, door de organisatie en realisatie van dit evenement, zij bijdragen om het respect voor hulpverleners te vergroten. Elke Nederlander zou (weer) moeten beseffen dat ze dankbaar mogen zijn dat er professionele, passionele en enthousiaste hulpverleners zijn die hun beroep dag en nacht uitoefenen.

Doelstellingen

Vergroten respect voor hulpverleners door

  • Organisatie Nationale Hulpverlenersdag.
  • Hulpverleners extra in het zonnetje zetten.
  • Voorlichting op scholen (basis en middelbaar)
  • Verkleinen van de afstand tussen hulpverlener en burger
  • Informeren van burgers over de taken en werkzaamheden van hulpverlenende instanties.

Bron: Rijksoverheid & Nationale Hulpverlenersdag