Begripsverwarring exacerbatie bemoeilijkt behandeling ernstige astmaklachten

0
472

Exacerbaties van astma zijn perioden waarin astmaklachten plotseling heftig toenemen. Omdat ze veel leed bij patiënten veroorzaken, worden er miljoenen besteed aan onderzoek naar nieuwe therapieën. Onderzoekers en farmaceuten kiezen er volgens Loijmans echter voor het begrip ‘astma-exacerbatie’ als uitkomstmaat van onderzoek steeds anders te definiëren, ondanks dat er al sinds 2009 een standaarddefinitie is voorgesteld. Daardoor wordt het de arts moeilijk gemaakt een optimale therapie voor de patiënt te selecteren en het is immers appels met peren vergelijken.

Standaard definitie exacerbatie

Loijmans richt zich in zijn proefschrift op het gebruik van de standaarddefinitie: als een arts voor drie of meer dagen prednison voorschrijft in verband met astmaklachten, is er sprake van een exacerbatie. Bijna tien jaar na het vaststellen van deze definitie stelt hij vast dat er nog steeds verschillende definities worden gehanteerd. Zo stelt de ene definitie dat er sprake moet zijn van een verslechterde longfunctie. Volgens een andere definitie moet er sprake zijn van ziekenhuisopname. Deze begripsverwarring maakt het niet alleen ingewikkeld om exacerbaties bij patiënten te voorspellen, maar ook om de effectiviteit van therapieën met elkaar te vergelijken, aldus de promovendus, die dan ook pleit voor eenduidigheid.

Rik Loijmans: ‘Exacerbations of asthma: definition, prediction and prevention’.
Promotores: prof. dr. P.J. Sterk en dr. G. ter Riet

Bron: AMC