Lozen die loze audits!

0
698

Als Actiecomité zijn we samen met meer dan 1000 collega-huisartsen en onze beroepsorganisaties hard bezig de ‘Woudschoten-conferentie’ op 21 januari 2019 voor te bereiden. Met Woudschoten willen we de kern van ons huisartsenvak opnieuw tegen het licht houden: wat willen wij als professionals en wat mogen de maatschappij en de ‘wachtkamer’ anno 2019 van de huisartsenzorg verwachten? We komen hier spoedig op terug. Maar, ondertussen speelt er een ander hardnekkig dossier waar we jullie hoognodig over moeten bijpraten, de NHG Praktijk Accreditering (NPA).

Even terug…

Al vanaf het allereerste begin is alle overbodige administratie, controle en regelzucht ons als Actiecomité een doorn in het oog. En niet in de laatste plaats alle rompslomp die we onszelf als beroepsgenoten aandoen. Daartoe behoort ook al heel lang de gang van zaken rond de NHG Praktijk-accreditering (NPA). Op zich een waardevol instrument, maar elk jaar opnieuw met de stofkam door de huisartsenpraktijk: wat een tijd vretende, overbodige en vaak ook demotiverende exercitie. We moeten terug naar de bedoeling van kwaliteit meten, naar gerechtvaardigd vertrouwen dat de praktijk verantwoorde zorg levert en daar zelf verantwoordelijk voor is…

Terug bij af…

Na vele discussies hadden we jullie afgelopen maart goed nieuws te melden. Onder toeziend oog van minister Bruins zette ook NPA zijn handtekening onder het schrappen van overbodige audit-rondes: NPA accreditering wordt driejaarlijks, 1 september 2018 zou de nieuwe systematiek gereed zijn. HRMO kreeg tijdens de schrapsessie de opdracht om samen met de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) een vinger aan de pols te houden. Omdat al snel bleek dat men 1 september niet ging halen, gingen we akkoord met uitstel tot 1 januari 2019.

NPA toverde vervolgens een nieuw konijn uit de hoge hoed: ondanks een driejaarlijkse grote audit, blijft de auditor jaarlijks op bezoek komen voor een “coachend én controlerend bezoek”, volgens NPA  noodzakelijk om gestructureerd kwaliteitsbeleid in de praktijk te borgen. Alsof wij dat zelf niet kunnen!  Verder kan elke praktijk jaarlijks deelnemen aan NPA thema-audits. NPA voert als legitimatie hun College van Deskundigen op, hierin zitten naast de Zorgverzekeraars Nederland, de Patiënten federatie óók bestuurders van Ineen, LHV, NHG en VPH. Nota bene onze eigen beroepsorganisaties, die net als NPA hun handtekening hebben gezet onder de schrapagenda’s!

Lozen die loze audits!

En daarmee is – na maanden van vruchteloze gesprekken – ons geduld nu op. Alles wordt op de lange baan geschoven, er is totaal geen gevoel voor urgentie bij NPA, de mening van het College van Deskundigen dat huisartsen jaarlijks een ‘coachend gesprek’ nodig hebben om de kwaliteit te handhaven is ronduit beledigend.
Het bestuur van de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) en het actiecomité HetRoerMoetOm (HRMO) zijn het eens over onderstaande 5 actiepunten:

1.    NPA dient te staan voor zijn handtekening onder het landelijk akkoord, punt 7 op de Schrapkaart Huisartsenzorg
2.    NPA moet, zoals toegezegd, samen met accrediterende huisartsen de huidige NPA kwaliteitsnormen toetsen aan noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid met behulp van de Trechter van Verdunning.
3.    Een NPA kwaliteitskeurmerk nieuwe stijl moet iets zijn waar we al vanaf 2019 trots op kunnen zijn. Ook als voorbeeld voor andere beroepsgroepen. Waarbij we als professional onze eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit nemen, elkaar zo nodig aanspreken.
4.    Jaarlijkse bezoeken zijn géén onderdeel van het NPA kwaliteitskeurmerk maar alléén een extraatje voor die praktijken die daar vrijwillig voor kiezen.
5.    Huisartsenopleiders moeten duidelijker geïnformeerd worden: het doorlopen van één NPA-cyclus is verplicht voor de erkenning als huisarts-opleider. Jaarlijks doorgaan met accreditering is ook opleiders NIET VERPLICHT, maar een vrijwillige keuze.

Hoe verder?

Samen met het bestuur van de Landelijk Huisartsen Opleiders Vereniging staan wij zij aan zij. Als leden van het HRMO actiecomité hebben we besloten onze overeenkomst met NPA op te schorten. Zolang NPA niet alsnog haar toezeggingen voor 1 januari 2019 nakomt, gaan wij NIET jaarlijks maar 3-jaarlijks accrediteren. Tenslotte is accrediteren voor niet-opleiders geheel vrijwillig!

Wij roepen onze beroepsorganisaties LHV, NHG en VPH op om nu stelling te nemen en de eisen van HRMO en LHOV onvoorwaardelijk te steunen. En te regelen dat actieve deelname aan de NPA voorlopig wordt opgeschort, totdat NPA zijn zaken op orde heeft voor zijn klanten. Middels een moratorium blijven in de tussentijd NPA keurmerken gewoon geldig.

Lozen, die loze audits: 1 keer per 3 jaar accrediteren volstaat voor een keurmerk voor het praktijk-managementsysteem, goed is goed genoeg!  Alleen door nu samen een vuist te maken kunnen we als professionals de woekerende bureaucratie en controledrift te lijf gaan.

Wil je NPA hetzelfde krachtige signaal afgeven? Bijgaand vind je een voorbeeldbrief aan NPA. Alleen zo kunnen we samen bereiken dat we ons weer kunnen concentreren op het leveren van goede patiëntenzorg.

Bron: Actiecomité Het Roer Moet Om

Vorig artikelBijdrage Sint Maartenskliniek aan opening reumapoli op Aruba
Volgend artikelPanTum Detect mijlpaal in kankerdiagnostiek
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.