Nederlandse borstkankerzorg levert steeds meer kwaliteit voor de patiënt

Kwaliteitsregistratie borstkanker sluit borstkankermaand af met positief jaarrapport
De kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland is van hoog niveau en de variatie tussen ziekenhuizen neemt af. Het multidisciplinair overleg door behandelteams draagt bij aan betere besluitvorming rondom de behandeling van borstkanker. Dat blijkt uit het jaarrapport van de NABON Breast Cancer Audit (NBCA), die op initiatief van borstkankerspecialisten de kwaliteit van zorg inzichtelijk maakt door registratie en terugkoppeling.

Borstsparend opereren

“We mogen trots zijn op de behandeling van borstkanker in ons land, de kwaliteit is hoog,” vertelt Marie Jeanne Vrancken Peeters, voorzitter van de NBCA en oncologisch chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. “We kunnen 70% van de patiënten borstsparend opereren, en bij patiënten waar we de gehele borst verwijderen, krijgt een kwart direct een reconstructie. Overigens beginnen we niet altijd met een operatie. In 20% van de gevallen starten we met chemotherapie. Vaak hoeven we daarna minder uitgebreid te opereren.”

Jaarlijks ongeveer 17.000 diagnoses

Multidisciplinair overleg is cruciale factor in goed besluit over behandeling
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. Jaarlijks krijgen ongeveer 17.000 Nederlanders de diagnose borstkanker, waarvan 99% vrouw. De behandeling begint bij een diagnose, waarna operatie, bestraling, chemotherapie en hormoontherapie kunnen volgen. Het behandelteam bepaalt in een multidisciplinairoverleg welke behandelingen het beste passen bij de specifieke situatie van de patiënt. In dit overleg kijken de verschillende specialismen, waaronder chirurg, internist, radioloog, gespecialiseerde verpleegkundigen naar de situatie van de patiënt.

Elke situatie in borstkankerzorg is anders

Vrancken Peeters: “Elke patiënt en elke situatie is anders. Daarom is het zo belangrijk dat iedere patiënt in een multidisciplinair overleg wordt besproken. Dat doen we in Nederland consequent heel goed: in de afgelopen 3 jaar goldt dit voor 99% van de patiënten.”

BVN

De Borstkankervereniging Nederland (BVN) sluit zich daarbij aan. Directeur Lieke Steinmeijer: “BVN vindt het belangrijk dat artsen en verpleegkundigen met het aandachtgebied borstkanker intensief met elkaar samenwerken. Een goede behandeling van borstkanker vraagt om een teamprestatie en verdere specialisatie van kennis, zeker nu borstkanker steeds complexer wordt door alle subtyperingen en nieuwe behandelingen.”

De Borstkankervereniging Nederland (BVN) sluit zich daarbij aan. Directeur Lieke Steinmeijer: “BVN vindt het belangrijk dat artsen en verpleegkundigen met het aandachtgebied borstkanker intensief met elkaar samenwerken. Een goede behandeling van borstkanker vraagt om een teamprestatie en verdere specialisatie van kennis, zeker nu borstkanker steeds complexer wordt door alle subtyperingen en nieuwe behandelingen.”

Okselklierbehandeling: vaker bestraling, minder bijwerkingen

Eén van de opvallendste resultaten uit het rapport is de grote afname van okselklieroperaties. Bij de operatie onderzoeken artsen vaak één lymfeklier in de oksel, de schildwachtklier, op uitzaaiingen. Bij aangedane okselklieren volgde vroeger altijd een okselklieroperatie, nu wordt er steeds vaker bestraald. In 2017 werd nog maar bij 6% van de patiënten die borstsparend geopereerd zijn een okselklier operatie verricht; dit was 16% in 2012. Bij patiënten waarbij de borst moest worden verwijderd is er een daling van okselklieroperaties van 45% in 2012 naar 20% in 2017.

“We kijken niet alleen naar de beste behandeling, maar nemen ook de gevolgen voor de patiënt mee,” licht Marie Jeanne Vrancken Peeters toe. “Na een okselklieroperatie hebben veel patiënten last van een dikke, pijnlijke arm door lymfoedeem. De behandeling met bestraling is vaak net zo effectief als een operatie en heeft veel minder vervelende bijwerkingen.”

Toekomstperspectief: samen beslissen met de patiënt

Om de patiënt in de toekomst meer inzicht en keuzemogelijkheden voor behandelopties te bieden, werkt DICA aan het integreren van patiëntfeedback in haar 21 kwaliteitsregistraties. Voor de NBCA is een Taskforce Outcome opgezet met daarin zorgprofessionals en experts van Borstkankervereniging Nederland (BVN), Zorgverzekeraars Nederland, gegevensbewerker MRDM en NBCA/DICA. Door het terugkoppelen van patientfeedback maken de registraties inzichtelijk welke kwaliteit van leven de patiënt ervaart. Zo kan de patiënt in de toekomst samen met de behandelaar beslissen en krijgt hij of zij zelf de regie over de eigen gezondheid.

 

NABON Breast Cancer Audit

NBCA staat voor NABON Breast Cancer Audit. Door samenwerking tussen IKNL en DICA registreert deze audit de verrichte borstkankerdiagnostiek en –behandelingen en de resultaten hiervan. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van collegae doordat eigen resultaten worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De NBCA is een werkgroep van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON, www.nabon.nl) met gemandateerde leden van alle beroepsverenigingen betrokken bij de diagnostiek en behandeling van borstkanker. Het betreft borstkankerchirurgen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, internist-oncologen en plastisch chirurgen. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen betrokken.
Meer informatie: www.dica.nl/nbca

Over DICA

DICA maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses. Hierbij werken we samen met dokters, patiënten en zorgverzekeraars. Zij hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van zorg. Betrouwbare gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de zorg continu te verbeteren. DICA biedt het valide meetsysteem waar deze gegevens uit voortkomen. Inmiddels faciliteert DICA we 22 registraties voor meerdere disciplines en diverse aandoeningen. Eén van de registraties is de NBCA. Ziekenhuizen krijgen inzicht in het succes en de kosten van behandelingen en kunnen hun zorg direct aanpassen. Dit resulteert in betere zorg voor de patiënt en tegelijkertijd in kostenbesparingen.
Meer informatie: www.dica.nl

Bron: DICA

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen