Zorg voor het Noorden: het antwoord op groeiende vraag naar zorgprofessionals

0
542
Gebruikt bij artikel over de digitalisering van het Máxima in de Máximaal in februari 2012.

Negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten gaan gezamenlijk zorgprofessionals werven en opleiden, om ook in de toekomst talent en goede kwaliteit van zorg in het Noorden te behouden. De samenwerking ‘Zorg voor het Noorden’ is op 31 oktober gestart en verwacht meer goed opgeleide zorgprofessionals in de ziekenhuis- en ambulancezorg op te leveren. Zorg voor het Noorden wil zorgverleners een afwisselende zorgloopbaan bieden, die past bij elke levensfase én potentiële kandidaten een goed beeld schetsen van het werken in de ziekenhuis- en ambulancezorg. Door de krachten te bundelen, worden nieuwe baankansen en opleidingsplekken gecreëerd, naast de mogelijkheden bij de afzonderlijke organisaties.

Meer goed opgeleide zorgprofessionals

Zorg voor het Noorden is interessant voor iedereen die als zorgverlener in de ziekenhuis- of ambulancezorg werkt of wil werken. Om te zorgen voor meer en goed opgeleide zorgprofessionals, zijn er verschillende pilots waarin enkele van de organisaties samenwerken. Op dit moment biedt Zorg voor het Noorden een gezamenlijke opleiding voor anesthesiemedewerkers, wordt er gewerkt aan een gezamenlijke opleiding voor kinderverpleegkundigen en volgt er een gezamenlijk traject voor professionals die ooit werkzaam zijn geweest in de zorg en graag terug willen keren.

 

Behoud zorgverleners

Een van de voordelen van de samenwerking is dat de zorgverleners al tijdens de opleiding bij meerdere ziekenhuizen werkervaring opdoen. Zo kan men ervaren welke zorgzwaarte en dynamiek van de organisaties het beste past en kan men – eenmaal aan het werk – ook makkelijker switchen. Dit moet helpen om zorgverleners langer naar tevredenheid in een zorgfunctie te laten werken, met een baan die blijft aansluiten op opleiding, ambities, werkervaring en levensfase.

 

Convenant

De afspraken over samenwerking en uitbreiding van het gezamenlijk opleiden zijn vastgelegd in een convenant, evenals de aantallen gespecialiseerde verpleegkundigen die in Groningen, Friesland en Drenthe worden opgeleid. Zo worden er in 2019 minimaal 310 medewerkers opgeleid in schaarse beroepen en 39 medewerkers voor de ambulancediensten (ter vergelijking: in 2018 werden in totaal 242 medewerkers opgeleid). Door meer op te leiden, samen op te leiden en ook voor elkaar op te leiden wordt gezamenlijk de noodzakelijke opleidingsinspanning gerealiseerd. Met scholen en opleidingsinstituten zijn afspraken gemaakt om de opleidingsvolumes te verhogen.

Samenwerken is het nieuwe concurreren

Zorg voor het Noorden staat voor de toekomst van (werken in) de ziekenhuiszorg in Noord-Nederland. De afgelopen jaren is er landelijk veel veranderd in de beroepsuitoefening van zorgverleners. Patiënten hebben meer verschillende en chronische ziekten. Dit maakt de zorg complexer en intensiever, waardoor meer zorginstellingen hoger opgeleide zorgprofessionals vragen. Dit alles vraagt om een andere aanpak voor behoud van goede zorg in het Noorden, stimulering van talent in de zorg en regio en het bieden van perspectief. 

Zorg voor het Noorden

Alle mogelijkheden voor een afwisselende ziekenhuiszorgloopbaan. In het mooiste beroep van de wereld. Samen. Toekomstgericht.

  • 12 organisaties in Noord-Nederland, altijd dichtbij
  • Alle specialisaties, altijd de baan die bij je past
  • Volop opleidingsmogelijkheden
  • Leren van en met elkaar

 

 

Bron: zorgvoorhetnoorden.nl