700.000 euro naar onderzoek voor betere patiëntenzorg

0
701
Doctor with stethoscope and tie have some money in his pocket. It is persumed that he took a bribe. Selective focus on money.

Innovatiefonds Pioneers in Health Care kent 10 vouchers toe

Tien onderzoeksgroepen hebben een Pioneers In Health Care (PIHC) voucher van 70.000euro ontvangen om te werken aan technologie voor betere patiëntenzorg. De teams bestaan uit minimaal een onderzoeker van de Universiteit Twente of hogeschool Saxion en een zorgprofessional van Medisch Spectrum Twente (MST),Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) of Deventer Ziekenhuis. De uitreiking van de vouchers vond op 11 december plaats bij hogeschool Saxion in Enschede.

32 onderzoeksgroepen

In totaal dienden 32 onderzoeksgroepen een voorstel in bij het innovatiefonds, dat de vouchers voor het vijfde jaar toekent. De tien winnende voorstellen ontwikkelen technologie die ten goede komt aan patiënten met astma,tabaksverslaving, hart- en vaatziekten, obesitas, longkanker en lymfeklierkanker. Het geld uit het PIHC-fonds (in totaal 700.000 euro) is afkomstig van de UT, Saxion, MST, ZGT, Deventer Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis.

Bij de toekenning van de vouchers is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen ‘technologisch pionieren in de zorg’ en ‘technologie toepassen in de zorg’. De eerste categorie betreft onderzoek dat nog moet worden doorontwikkeld voordat de technologie kan worden ingezet in een klinische omgeving. Bij de tweede categorie gaat het om een nieuwe klinische toepassing voor een technologie die een al bewezen staat van dienst heeft.

Het PIHC-fonds heeft in de afgelopen vijf jaar in totaal 48 vouchers toegekend.Volgens projectmanager Jojanneke Schuiling-Jukes hebben de onderzoekspremies hun nut bewezen. ,,Een van de doelstellingen is het bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers en de ziekenhuizen. We zien dat ze elkaar steeds beter weten te vinden. Ook los van de projectvoorstellen zijn er meer gezamenlijke onderzoeken van de grond gekomen. Onderzoekers geven aan dat die samenwerking er zonder de vouchers niet was geweest. Ook hebben de vouchers hen geholpen bij het binnenhalen van landelijke en Europese subsidies voor vervolgonderzoek.”

de tien winnaars van de pioneers in health care voucher

CATEGORIE ‘TECHNOLOGIE TOEPASSEN IN DE ZORG’

Gamified thuismonitoren van kinderen met astma

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen in Nederland (280.000patiënten). Deze kinderen lopen het risico op een verlaagde kwaliteit van leven. Moderne technologie maakt het mogelijk om astma in de thuissituatie te monitoren door middel van de longfunctie en tijdig te anticiperen opverslechtering van de controle. Eerder onderzoek toonde aan dat het aantal technische betrouwbare thuis gemeten longfuncties suboptimaal was. In dit project willen wij dit verbeteren met behulp van leerzame gamified feedback door:

  • gedragssturing met behulp van verschillende responsieve blaasmetaforen
  • verschillende vormen van feedback op basis van artificiële intelligentie.

Dr.ir. Robby van Delden (UT), Mattienne van der Kamp (MST), Dr.ir. Alejandro Moreno (Saxion), Dr. Floor Sieverink (UT), Dr. Boony Thio (MST), Dr. Randy Klaassen (UT), Dr. M. Gorrrissen (DZ), René Stam (Game Lab Oost)

AANPAK TABAKSVERSLAVING MET VIRTUAL REALITY

Tabaksverslaving is een complexe, chronische ziekte. Succesvolle behandeling is mogelijk, maar lastig voor kwetsbare groepen, zoals patiënten met psychiatrische aandoeningen,laag geletterdheid en/of een verstandelijke beperking. Zij hebben baat bij‘doen’, in plaats van praten. Virtual reality biedt een aantrekkelijke mogelijkheid tabaksafhankelijkheid actief aan te pakken in een veilige en gepersonaliseerde omgeving. We roepen ‘trek’ op door deelnemers in virtuele risicosituaties te brengen, en meten hun lichamelijke reacties. Door toepassingvan zelfcontroletechnieken leert de deelnemer de trek weer te verminderen. Dedeelnemer leert zo welke factoren trek opleveren, of reduceren. Behandeling vantabaksverslaving wordt daarmee een stuk praktischer en aantrekkelijker!

Dr. Joanneke van der Nagel (UT/Tactus), drs. Michiel Eijsvogel (MST), Dr. Randy Klaassen (UT), Drs. Sicco Smit (ZGT), Dr.ir. Dennis Reidsma (UT), Dr. Paul van der Valk (MST), Drs. M. Bevers (Tactus), Drs. R. Ploeger (ZGT), Jan Kolkmeier (UT), Drs. Robert van de Graaf (KNMG)

EFFECT VAN tumorbehandeling nauwkeuriger in beeld

Bij borst-, darm- en longkanker wordt het effect van een tumorbehandeling o.a.gebaseerd op de veranderingen van de tumor zoals die zichtbaar zijn op CT-scans en/of MRI-scans. Met internationaal gevalideerde beoordelingsmethodes(RECIST1.1, iRECIST) wordt de groei/krimp van een tumor t.o.v. eerdere momenten in het behandelingstraject vastgesteld. De interobserver variabiliteit bij deze(visuele) beoordelingen is groot, en de beoordelingen kunnen minder nauwkeurig zijn.

Voor radiologen zijn ze tijdrovend. Dit kan leiden tot overbehandeling. Het doel van dit project is om de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de evaluatie van de tumorbehandeling te verbeteren door toepassing vanautomatische patroonherkenning en machine learning technologie in CT-scans.

Dr. Alex Imholz (DZ), Dr.ir. Ferdi van der Heijden (UT), Dr. Rob van Dijk (DZ), Dr. Françoise Siepel (UT)

BETERE DETECTIE, ISOLATIE EN ANALYSE TUMORCELLEN IN LYMFEKLIEREN

De aanwezigheid van micrometastasen in lymfeklieren is van groot belang voor de behandeling van solide tumoren. Binnen deze aanvraag wordt de door de UT ontwikkelde Puncher-techniek toegepast om tumorcellen in lymfklieren te detecteren en deze aansluitend te isoleren voor DNA-analyse.

Met behulp van deze technologie wordt niet alleen de detectie van tumorcellen in lymfeklieren sterk verbeterd, maar kunnen tevens DNA-mutaties in de tumorcellen worden geanalyseerd. Hierdoor kan de meest effectieve therapie worden gekozen. Dit betekent: een betere behandeling en een grotere kans op genezing.

Dr. Barry Kolenaar (MST), Prof.dr. Leon Terstappen (UT), Dr. Kiki Andree (UT)

Kijken naar alternatieve diagnostiek bij vasculitis

 Reuscelarteritis(RCA) is een vasculitis (ontsteking aan de bloedvaten) die optreedt boven het50e levensjaar en kan leiden tot ernstige complicaties, zoalsblindheid en CVA. De gouden standaard voor diagnostiek is het arteria temporalis biopt, een invasieve, weinig sensitieve en kostbare methode diel eidt tot vertraging van diagnostiek. Echografie, FDG-PET/CT en MRI/MRA zijn alternatieven. Deze pilotstudie vergelijkt als eerste deze beeldvormingstechnieken voor diagnostiek van RCA. Doel is ook om bij te dragen aan verbetering van de technieken. Er is internationaal behoefte aan dit onderzoek om uiteindelijk praktijkvariatie en zorgkosten te verminderen als ookuitkomsten te verbeteren.

Dr. Celina Alves (ZGT), Dennis Boumans (ZGT), Dr. Edgar Colin (ZGT), Dr. Erik Groot Jebbink (UT), Dr. Erik Koffijberg (UT), Prof.dr. Riemer Slart (UT), Dr. Marloes Vermeer (ZGT), Dr. Onno Vijlbrief (ZGT), Nils Wagenaar MD (ZGT), Jordy van Zandwijk, MSc (UT)

 Draagbare coach voor kinderen metbenauwdheid

 Astmaen dysfunctional breathing (DB) zijn veel voorkomende oorzaken van benauwdheidbij kinderen. M.b.v. een inspanningstest kan de astmatische en dysfunctionele component bepaald worden. Deze tests zijn echter arbeidsintensief en alleen mogelijk in een specifiek laboratorium. Analyse in de thuissituatie geeft zowel de patiënt als arts beter inzicht in de aard en ernst van dagelijkse klachten en maakt directe therapeutische ondersteuning mogelijk. Dit project onderzoekthoe een “wearable breathing trainer” (WBT) met sensoren en robotisch textielademhalingsparameters kan signaleren, de oorzaak van klachten kan identificeren en real time motiverende feedback kan geven.Dr.ir. Geke Ludden (UT), Dr. Boony Thio (MST), Pascal Keijzer MSc(MST), Dr. Eliza Bottenberg (Saxion), Dr. Angelika Mader (UT), Dr. JeanDriessen (ZGT), Hellen van Rees MA (textile and fashion designer, Hellen vanRees)

CATEGORIE ‘TechnologiSCH PIONIEREN IN DE ZORG’

Magnetisch Aangedreven Katheter voor DOTTERBEHANDELING

Coronaire hartziekte (kransslagaderaandoening) is de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. De behandeling van deze aandoening gebeurt vaak door dotteren (een percutane coronaire interventie). Dit onderzoek wil de slagingskans van deze procedure aanzienlijk verbeteren door een nieuw kathetersysteem dat in staat istot stent implantatie met behulp van magnetische aandrijving. De voorgestelde methode zal de controle over de katheterbesturing verbeteren, waardoor schade aan bloedvaten wordt verminderd. Ook wordt de blootstelling aan stralingverminderd in vergelijking met de gangbare fluoroscopische geleidingstechnieken. Verbeterde chirurgische efficiëntie en kortere opnameduur zullen leiden tot een beter gebruik van medische middelen en personeel, en de leefbaarheid voor patiënten vergroten.

Dr. Venkatasubramanian Kalpathy Venkiteswaran (UT), Prof.dr. Jan Grandjean (MST), Prof.dr. Sarthak Misra (UT)

NAAR EEN BETERE STENT VOOR VERWIJDING BUIKSLAGADER

Een verwijding van de buikslagader wordt tegenwoordig behandeld door het vat van binnenuit te verstevigen (met een stent). Zo wordt verdere verwijding voorkomen. Patiënten liggen hierdoor korter in het ziekenhuis en kunnen sneller weer hun oude leven oppakken. Een nadeel van de stent is dat deze soms dichtgaat zitten. Hierbij is er mogelijk een relatie tussen de vervorming van de stent en verstoringen van de bloedstroom. In dit onderzoek wordt de bloedstroom in de stents in kaart gebracht met ultrageluidstechnieken om deze relatie te onderzoeken.De resultaten kunnen helpen het ontwerp van stents en patiëntenzorg te verbeteren.

Dr. Erik Groot Jebbink (UT), Jaimy Simmering (MST), Dr. Guillaume Lajoinie (UT), Prof.dr. R. Geelkerken (MST)

Pneumatisch bediende robot voorbehandeling longkanker

Longkanker is het meest fatale neoplasma onder de volwassen bevolking. Juiste diagnostische en therapeutische technologieën met lagere kosten, minder bijwerkingen en een hogere nauwkeurigheid zijn de sleutel tot een succesvollebehandeling. De inzet van MRI-/CT-compatibele hulprobots is een veel belovendeontwikkeling. De toepassing van de technologie in de praktijk is echter nog beperkt. PneuARMM is een initiatief van UT-SRL, MST en PneuRobotics om het platform te ontwikkelen voor veilige, betaalbare, MRI-compatibele,robot-ondersteunde minimaal invasieve interventies in de longen. De kennis zal direct worden gebruikt voor de ontwikkeling van een pneumatisch geactiveerd,parametrisch ontworpen chirurgisch apparaat, dat disposable en met meerdere modaliteiten compatibel is.

Prof.Sarthak Misra (UT),Dr. Dick Gerrits (MST),Foad Sojoodi Farimani (UT)

BEWEGINGSMotivator VOOR OBESITAS-PATIËNTEN

Het aantal patiënten met obesitas is de laatste decennia dramatisch toegenomen.Momenteel overlijden wereldwijd meer mensen ten gevolge van overgewicht dan door ondergewicht. In Nederland heeft 48,8% van de volwassenen overgewicht en lijdt 13,9% aan obesitas. Obesitas start veelal op kinderleeftijd: 90% van de obese kinderen wordt een obese volwassene. Duurzame reactivering staat centraal bij de behandeling van kinderobesitas, maar is lastig door terugval. Hoe vetverbranding gerelateerd is aan fysieke inspanning, hangt sterk af van het individu. Daarom is behoefte aan een sensor met directe terugkoppeling over de benodigde trainingsintensiteit in relatie tot optimaal vetmetabolisme om daarmee de duurzaamheid van de behandeling te verbeteren.

Dr. Frits Oosterveld (Saxion), Dr. Boony Thio (MST), Maureen Gortemaker (Kinderfysioteam Enschede), Dr. Cas Damen (Saxion), Ir. Karin van Beurden (Saxion), Dr. Remko Soer (Saxion), Ir. Albert van Gool (MetaSenze)

Bron: PIHC