De staat van Schiphol

In de eerste uitgave van ‘De Staat van Schiphol 2018’ presenteert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) informatie rond de thema’s veilig vliegen, veilig en gezond leven en werken. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft de Staat vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
 
De Staat van Schiphol richt zich op het feitelijk presenteren van beschikbare en nieuwe informatie. Conclusie: vliegtuigen worden veiliger, stiller en schoner. Tegelijkertijd is Schiphol gegroeid. Er is een toename van het externe veiligheidsrisico, maar die blijft binnen de norm. Ook de totale uitstoot van schadelijke stoffen en het geluid voor omwonenden zijn toegenomen. Voor de totale uitstoot is er geen norm.


Ontwikkelingen


Een aantal feiten uit de Staat van Schiphol:

  • Het aantal vliegtuigbewegingen door handelsverkeer groeide tot 497 duizend in het gebruiksjaar 2018, dicht tegen het afgesproken plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen door handelsverkeer.
  • Het aantal starts en landingen op secundaire banen (naast de primaire banen Kaagbaan en Polderbaan) neemt toe, zowel absoluut als relatief. In 2017 gebruikte 48% van de vluchten een secundaire baan, in 2016 was dat 40%.
  • Sinds 2014 zijn er meerdere handhavingspunten waarin de geluidsruimte voor het etmaal wordt overschreden volgens het huidige stelsel met grenswaarden. Dit gebeurt met name in punten rondom de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan. Voor zover deze overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de sector al vliegt volgens de regels van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) wordt er niet gehandhaafd.
  • In gebruiksjaar 2017 vinden er 32.300 nachtvluchten door handelsverkeer plaats. Vanaf gebruiksjaar 2018 is er een plafond van 32.000 bewegingen vastgelegd. De ILT constateert dat het aantal luchtvaartmaatschappijen vaker zonder nachtslot en geldige reden toch landt of start in de nacht, de afgelopen jaren toeneemt. De ILT voert gesprekken met deze maatschappijen en legt soms een last onder dwangsom op.
  • Met nieuwe analysetechnieken is beter inzicht verkregen in de locaties op Schiphol waar zich voorvallen voordoen.
  • De ILT heeft vastgesteld dat de afgelopen jaren aan de normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen (zoals NOX, PM10 en SO?) per vliegtuigbeweging wordt voldaan. De totale uitstoot van schadelijke stoffen stijgt. Voor de totale uitstoot is er geen norm.
  • Tot en met september 2018 zijn 562 ongewone milieuvoorvallen gemeld, voor het grootste deel lekkages van olie, brand- of koelvloeistof.
  • Om de uitstoot van stoffen tijdens de afhandeling van vliegtuigen aan de gate te beperken, zijn er regels om zo veel mogelijk gebruik te maken van vaste stroomaansluitingen. In 2018 zijn nog geen overtredingen geconstateerd, waar in 2017 nog 8 overtredingen werden vastgesteld.

Eerste uitgave is groeimodel


De Staat van Schiphol 2018 is de eerste uitgave vanuit de ILT. De Staat zal jaarlijks worden geactualiseerd; de inspectie heeft de ambitie om de rapportage de komende jaren verder uit te breiden. Om op die manier nog beter inzicht te geven in de veiligheid en duurzaamheid op en rond Schiphol.

De Staat van Schiphol is ontwikkeld in reactie op aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) om de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol in kaart te brengen. En om de veiligheid en duurzaamheid van het vliegverkeer te monitoren en trendanalyses uit te voeren.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen