Rob Willemsen en Martijn Wiesenekker nieuwe toezichthouders Bartiméus

Rob Willemsen en Martijn Wiesenekker zijn toegetreden tot de raad van toezicht van Bartiméus. Zij vervangen Jellie Tiemersma en Hans den Hollander die na hun tweede termijn aftreden. Het cliënten- en bedrijfsvoeringperspectief blijven zo goed geborgd binnen de raad van toezicht.

Cliëntenraad

Rob Willemsen is op voordracht van de cliëntenraad van Bartiméus benoemd in de raad van toezicht. Willemsen is Hoofd Research bij de Afdeling Klinische Genetica van Erasmus MC in Rotterdam. Hij is daarnaast onder meer lid van de adviesraad voor wetenschap en innovatie van Hersenstichting Nederland en lid van de raad van toezicht van Libra Revalidatie & Audiologie.  

Raad van Bestuur

Martijn Wiesenekker is lid van de raad van bestuur van het Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn. Daarnaast is hij voorzitter van het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen en bestuurslid Vereniging Medische Microbiologische Laboratoria. Wiesenekker wordt voorzitter van de auditcommissie van de raad van toezicht.

Bron: Bartiméus